Tin hoạt động Viện cấp cao

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử án giám đốc thẩm, tái thẩm.

(2/10/2019) | 0
Thực hiện Kế hoạch số 131/KH - VC1 ngày 29/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngày 02/10/2019, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử án giám đốc thẩm, tái thẩm.

 

Đ/c  Lê Đỗ Quyên, Phó Chánh Văn phòng tuyên bố lý do và thông qua chương trình Lớp học


         Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng, đồng chí Phạm Quốc Khánh, Phó Viện trưởng, Lãnh đạo Viện là thành viên Ban Chỉ đạo biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ VKSND cấp cao tại Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Viện nghiệp vụ, Văn phòng cùng 72 học viên  là các Kiểm sát viên cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp của VKSND cấp cao tại Hà Nội .

          Thay mặt Lãnh đạo Viện và Ban Chỉ đạo biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ VKSND cấp cao tại Hà Nội phát biểu khai giảng Lớp học, đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội nêu rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc mở lớp học về “Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử án giám đốc thẩm, tái thẩm”. Đồng chí đánh giá cao về hiệu quả và chất lượng của các lớp học mà VKSND cấp cao tại Hà Nội đã mở lần trước, qua đó đã nâng cao trình độ chuyên môn cho mỗi cán bộ, Kiểm sát viên, nhiều kiến thức mới và kinh nghiệm trong các lĩnh vực được các cán bộ, Kiểm sát viên áp dụng vào giải quyết các vụ án đạt kết quả cao. Việc mở lớp tự đào tạo, đào tạo trực tiếp trên mang lại nhiều giá trị thực tiễn, được VKSND tối cao đánh giá cao.Đ/c Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng, Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ VKSND cấp cao tại Hà Nội phát biểu khai giảng Lớp học

          Để lớp học đạt được hiệu quả như Lãnh đạo Viện mong muốn, đồng chí yêu cầu Ban tổ chức lớp học quản lý chặt chẽ về thời gian, số lượng học viên tham dự  và động viên tinh thần hăng hái phát biểu.Yêu cầu mỗi thành viên tự giác nêu cao tinh thần tự học hỏi, chủ động trao đổi, thảo luận, đưa ra các vấn đề tồn tại cần được giải quyết, cần tương tác đối với giảng viên và thảo luận nội bộ.

Đ/c cũng yêu cầu các Giảng viên phải chắt lọc những nội dung thiết thực nhất trong các tài liệu đã chuẩn bị và truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu về từng thao tác nghiệp vụ cụ thể theo quy định của pháp luật và quy chế, quy định của Ngành; những kinh nghiệm đã đúc kết được qua thực tiễn nhiều năm công tác.

Sau Lễ khai giảng, đồng chí Lê Song Lê - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trực tiếp truyền đạt bài giảng đầu tiên về những vấn đề chung trong Kỹ năng kiểm sát xét xử vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm như: Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án, kỹ năng xây dựng tờ trình báo cáo án, một số vụ án thực tế đã giải quyết, kỹ năng xây dựng bài phát biểu và kháng nghị đối với các vụ án.

         Theo đó, các cán bộ, Kiểm sát viên được phân công nghiên cứu hồ sơ và tham dự phiên tòa xét xử án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm cần nắm vững và thực hiện đúng các căn cứ pháp luật cần áp dụng khi thực hiện kỹ năng như: Luật tổ chức VKSND năm 2014, Luật tố tụng hành chính năm 2014, Nghị quyết 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về thi hành Luật tố tụng hành chính, Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016, Quy chế tổ chức và hoạt động của VKSND cấp cao tại Hà Nội ban hành theo quyết định số 26 ngày 20/11/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao, Quy trình thụ lý án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm ban hành kèm theo Quyết định số 24 ngày 03/5/2018 của Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội, Quy trình kiểm sát việc gải quyết các vụ án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 286 /QĐ-VTC ngày 08/7/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao, Quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao, Hướng dẫn số 28/HD-VKSTC ngày 19/10/2018 của VKSND tối cao về Lập hồ sơ kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại và lao động, phá sản, xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Học viên Cần nắm vững các bước của  Quy trình kiểm sát giải quyết vụ án hành chính từ tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ, phát hiện vi phạm, tập hợp vi phạm, xây dựng văn bản báo cáo lãnh đạo Viện cho quan điểm, đường lối xử lý.

Đ/c Lê Song Lê - Phó Viện trưởng – Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trực tiếp trình bày nội dung bài giảngKỹ năng kiểm sát xét xử vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm”.

        

Việc năm vững các kỹ năng cơ bản tham gia phiên tòa xét xử giám đốc thẩm ,tái thẩm án hành chính và cách thức, kỹ năng tranh luận tại phiên tòa, bảovệ quan điểm của Viện kiểm sát….

Toàn cảnh Lớp học

Theo Chương trình giảng dạy, Lớp bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử án giám đốc thẩm, tái thẩm của VKSND cấp cao tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 02/10/2019 đến hết ngày 03/10/2019) với các  bài giảng về những kỹ năng thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các loại án và kỹ năng riêng trong từng lĩnh vực giải quyết án (hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, hình sự, dân sự)  và thông qua một số vụ án cụ thể mà VKSND cấp cao tại Hà Nội đã giải quyết.                             

           Sau phần những kỹ năng cơ bản, buổi chiều cùng ngày, Lớp học đã nghe đ/c Vũ Thị Thúy- Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng Viện 2 trình bày bài giảng về kỹ năng giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình và đã tổ chức thảo luận về một số tình huống pháp lý cụ thể thông qua một số vụ án VC1 đã giải quyết...

                                                                 

                                                                                             Tin và ảnh: Thái Hưng

Tin liên quan:

Trang: 1/3
Chuyển đến: