THÔNG BÁO

Thông báo về việc tiếp nhận công chức có chức danh tư pháp về Viện KSND cấp cao tại Hà Nội
Thông báo về việc tiếp nhận công chức có chức danh tư pháp về Viện KSND cấp cao tại Hà Nội
Thông báo rút kinh nghiệm về xác định tội danh trong vụ án hình sự có hành vi chiếm đoạt tài sản
Thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm vụ án Kiều Nhật T “Cưỡng đoạt tài sản”, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm về xác định tội danh trong vụ án hình sự có hành vi chiếm đoạt tài sản.
Thông báo rút kinh nghiệm về áp dụng hình phạt trong giải quyết vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”
Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành thông báo rút kinh nghiệm về áp dụng hình phạt trong giải quyết vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Kinh nghiệm rút ra từ một Quyết định chỉ giải quyết vụ án hành chính thiếu căn cứ
Thông qua công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính ở cấp phúc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát hiện một số vi phạm dẫn đến việc ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính thiếu căn cứ. Xin nêu ra để bạn đọc cùng tham khảo.
Thông báo rút kinh nghiệm về vụ án “Tranh chấp thừa kế tài sản”
Thông báo rút kinh nghiệm về vụ án “Tranh chấp thừa kế tài sản”
Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”
Ngày 10/03/2020, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành Thông báo số 08/TB-VC1-DS, rút kinh nghiệm về vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm về thủ tục tố tụng, thu thập tài liệu, đánh giá chứng cứ, dẫn đến cấp phúc thẩm phải hủy án sơ thẩm trong vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản” giữa Nguyên đơn- ông Lê Đình N và bà Lê Thị B với Bị đơn -ông Lê Huy T và bà Lê Thị S.
Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tiếp công dân
Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tiếp công dân
Thông báo rút kinh nghiệm về việc ban hành Quyết định mở thủ tục phá sản
Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết đề nghị xem xét lại đối với Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2019/QĐ-MTTPS ngày 04/3/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh L, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhận thấy quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tòa án nhân dân tỉnh L có vi phạm, cần thông báo để rút kinh nghiệm chung.
Thông báo rút kinh nghiệm vụ án tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất liên quan đến tài sản bị cưỡng chế thi hành án
Thông báo rút kinh nghiệm vụ án tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất liên quan đến tài sản bị cưỡng chế thi hành án
Thông báo rút kinh nghiệm về vi phạm trong việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng”
Thông báo rút kinh nghiệm về vi phạm trong việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng”
Thông báo rút kinh nghiệm về vi phạm trong việc giải quyết vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”
Thông báo rút kinh nghiệm về vi phạm trong việc giải quyết vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”
THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM Vụ án Lò Văn Q, Trần Quang V phạm tội Đánh bạc xảy ra tại tỉnh S
Thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thông báo để VKSND địa phương cùng rút kinh nghiệm trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.
Trang: 1/2
Chuyển đến: