THÔNG BÁO

Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách quý I năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội
Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách quý I năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội
Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2024
Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2024
Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Qúy I năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội
Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Qúy I năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội
Tuyển dụng công chức văn thư, lưu trữ tại viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội năm 2024
Tuyển dụng công chức văn thư, lưu trữ tại viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội năm 2024
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội công khai dự toán ngân sách năm 2024
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội công khai dự toán ngân sách năm 2024
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội công khai tình hình sử dụng kinh phí tiết kiệm năm 2023
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội công khai tình hình sử dụng kinh phí tiết kiệm năm 2023
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công
Kế hoạch lựa chọn và tiếp nhận công chức từ các đơn vị trong ngành KSND về VKSND cấp cao tại Hà Nội năm 2024
Kế hoạch lựa chọn và tiếp nhận công chức từ các đơn vị trong ngành KSND về VKSND cấp cao tại Hà Nội năm 2024
Thông báo về việc tiếp nhận công chức có chức danh tư pháp về Viện KSND cấp cao tại Hà Nội
Thông báo về việc tiếp nhận công chức có chức danh tư pháp về Viện KSND cấp cao tại Hà Nội
Thông báo rút kinh nghiệm về xác định tội danh trong vụ án hình sự có hành vi chiếm đoạt tài sản
Thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm vụ án Kiều Nhật T “Cưỡng đoạt tài sản”, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm về xác định tội danh trong vụ án hình sự có hành vi chiếm đoạt tài sản.
Thông báo rút kinh nghiệm về áp dụng hình phạt trong giải quyết vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”
Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành thông báo rút kinh nghiệm về áp dụng hình phạt trong giải quyết vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Kinh nghiệm rút ra từ một Quyết định chỉ giải quyết vụ án hành chính thiếu căn cứ
Thông qua công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính ở cấp phúc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát hiện một số vi phạm dẫn đến việc ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính thiếu căn cứ. Xin nêu ra để bạn đọc cùng tham khảo.
Thông báo rút kinh nghiệm về vụ án “Tranh chấp thừa kế tài sản”
Thông báo rút kinh nghiệm về vụ án “Tranh chấp thừa kế tài sản”
Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”
Ngày 10/03/2020, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành Thông báo số 08/TB-VC1-DS, rút kinh nghiệm về vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm về thủ tục tố tụng, thu thập tài liệu, đánh giá chứng cứ, dẫn đến cấp phúc thẩm phải hủy án sơ thẩm trong vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản” giữa Nguyên đơn- ông Lê Đình N và bà Lê Thị B với Bị đơn -ông Lê Huy T và bà Lê Thị S.
Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tiếp công dân
Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tiếp công dân
Trang: 1/2
Chuyển đến: