Hỏi đáp pháp luật

Kính gửi: Việm Kiểm sát ND cấp cao Hà nội. Tên tôi: Nguyễn xuân Tênh hiện đang cư trú tại thị trấn Ít ong huyện Mường la_ Sơn la. Tôi đề nghị với viện kiểm sát ND cấp cao Hà nội hủy bản án dân sự số: 01/2017 ngaỳ 18/10/2017 của tòa án ND huyện Mường la với lý do như sau: Năm 2010 tôi có chuyển nhượng cho anh Nguyễn ngọc cường 60m2 đất, trên đất có nhà xây cấp 4 hai bên thỏa thuận lấy tường nhà để sác định làm mốc giới tiếp giáp của thửa đất.Hợp đồng dân sự hai bên đã thực hiện song năm 2010.Thời gian cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2016 anh Cường được chuyển vùng muốn nhượng lại nhà đất cho anh Thắng, hai bên đo lại đất thì thiếu 1,7 m2 và thừa ra ở phía sau căn nhà 12m2 đất so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phát sinh tranh chấp, Cường đề nghị UBND thị trấn Ít ong hòa giải song không thành , cuối tháng 3 Cường vẫn chuyển nhượng lại cho Thắng. Năm 2017 Thắng khởi kiện vụ án dân sự tranh chấp đất, tòa án ND Mường la thụ lý giải quyết, tôi không chấp nhận bản án DS với lý do: -Tôi và anh Phạm văn thắng không có giao dịch thỏa thuận dân sự, mốc giới tiếp giáp là tường nhà vẫn nguyên vẹn không lấn chiếm đất UBND chưa có văn bản hòa giải giữa tôi và Thắng nên Thắng chưa đủ điều kiện khởi kiện vụ án dân sự. -Đất, nhà anh Cường đang tranh chấp với tôi chưa giải quyết song, Thắng biết song vẫn mua của anh Cường như vậy là trái quy định của luật đất đai. Vụ án dân sự của tôi đã đề nghị VKSCC, TANDCC Hà nội nhiều lần song tới nay bản án dân sự vẫn chưa được chấp hành .Kính mong Viện Kiểm sát ND cấp cao Hà nội xem xét giải quyết, Tôi xin chân thành cảm ơn. Sơn la ngày 13/10/2021.
quy định cụ thể về việc dung hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu trên cơ thể là như thế nào? có cấu thành tội giết người không?

Trả lời

Kính gửi: Việm Kiểm sát ND cấp cao Hà nội. Tên tôi: Nguyễn xuân Tênh hiện đang cư trú tại thị trấn Ít ong huyện Mường la_ Sơn la. Tôi đề nghị với viện kiểm sát ND cấp cao Hà nội hủy bản án dân sự số: 01/2017 ngaỳ 18/10/2017 của tòa án ND huyện Mường la với lý do như sau: Năm 2010 tôi có chuyển nhượng cho anh Nguyễn ngọc cường 60m2 đất, trên đất có nhà xây cấp 4 hai bên thỏa thuận lấy tường nhà để sác định làm mốc giới tiếp giáp của thửa đất.Hợp đồng dân sự hai bên đã thực hiện song năm 2010.Thời gian cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2016 anh Cường được chuyển vùng muốn nhượng lại nhà đất cho anh Thắng, hai bên đo lại đất thì thiếu 1,7 m2 và thừa ra ở phía sau căn nhà 12m2 đất so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phát sinh tranh chấp, Cường đề nghị UBND thị trấn Ít ong hòa giải song không thành , cuối tháng 3 Cường vẫn chuyển nhượng lại cho Thắng. Năm 2017 Thắng khởi kiện vụ án dân sự tranh chấp đất, tòa án ND Mường la thụ lý giải quyết, tôi không chấp nhận bản án DS với lý do: -Tôi và anh Phạm văn thắng không có giao dịch thỏa thuận dân sự, mốc giới tiếp giáp là tường nhà vẫn nguyên vẹn không lấn chiếm đất UBND chưa có văn bản hòa giải giữa tôi và Thắng nên Thắng chưa đủ điều kiện khởi kiện vụ án dân sự. -Đất, nhà anh Cường đang tranh chấp với tôi chưa giải quyết song, Thắng biết song vẫn mua của anh Cường như vậy là trái quy định của luật đất đai. Vụ án dân sự của tôi đã đề nghị VKSCC, TANDCC Hà nội nhiều lần song tới nay bản án dân sự vẫn chưa được chấp hành .Kính mong Viện Kiểm sát ND cấp cao Hà nội xem xét giải quyết, Tôi xin chân thành cảm ơn. Sơn la ngày 13/10/2021.

Về Đầu Trang
quy định cụ thể về việc dung hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu trên cơ thể là như thế nào? có cấu thành tội giết người không?

Về Đầu Trang


Gửi câu hỏi

Câu hỏi (*)
Mã xác nhận (*)