Trả lời

Trường hợp đã chấp hành xong hình phạt tù, đã đủ thời gian để xóa án tích nhưng chưa bồi thường dân sự do bị hại không có đơn yêu cầu thi hành án, đồng thời đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự thì có được đương nhiên xóa án tích không?

Về Đầu Trang
Hướng dẫn thủ tục mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì?

Về Đầu Trang


Gửi câu hỏi

Câu hỏi (*)
Mã xác nhận (*)