Thi đua khen thưởng

Thế hệ mới - cội nguồn xưa
Thế hệ mới - cội nguồn xưa
VKSND cấp cao tại Hà Nội, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng và VKSND cấp cao tại TPHCM, do Viện KSND cấp cao tại Hà Nội chủ trì tổ chức như là sự báo công, tri ân, tưởng nhớ đến sự hy sinh của các anh hùng Liệt sĩ, tô thắm cho truyền thống vẻ vang của các thế hệ người Việt Nam qua các thời kỳ kháng chiến, dựng xây tổ quốc.
17/11/2023 | 0 | 0
Đảng ủy VKSND cấp cao tại Hà Nội phát động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp
Đảng ủy VKSND cấp cao tại Hà Nội phát động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp
Thực hiện Kế hoạch số 790-KH/ĐU ngày 20/4/2020 của Đảng ủy VKSND tối cao, ngày 05/5/2020, Đảng ủy VKSND cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 85-KH/ĐU, phát động thi đua đến toàn thể các cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ VKSND cấp cao tại Hà Nội để thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ VKSND cấp cao tại Hà Nội lần thứ I, tiến tới Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
8/5/2020 | 0 | 0
Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Hưởng ứng phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương phát động, ngày 05/6/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành văn bản số: 2406/VKSTC-V16 phát động trong toàn Ngành phong trào thi đua có tên gọi: “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”. 
4/7/2019 | 0 | 0
VKSND Cấp cao tại Hà Nội đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành,...
VKSND Cấp cao tại Hà Nội đổi mới công tác
quản lý, chỉ đạo, điều hành,...
Năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (VC1) đã chú trọng tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; quán triệt và thực hiện đoàn kết, đổi mới theo hướng phân công phân nhiệm rõ ràng, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện; luôn bám sát Chỉ thị công tác năm 2018, các chỉ th về công tác nghiệp vụ,...
6/5/2019 | 0 | 0
Trang: 1/1
Chuyển đến: