Tin hoạt động Viện cấp cao

Chi đoàn Viện 3 - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Chi đoàn Viện 3 - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Sáng ngày 06/5/2022, Chi đoàn Viện 3 đã long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2024.
13/5/2022 | 0 | 0
Chi đoàn Viện 1 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Chi đoàn Viện 1 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Được sự đồng ý, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ Viện 1 và Đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (VKSND cấp cao tại Hà Nội), ngày 20/4/2022 Chi đoàn Viện 1 thuộc Đoàn cơ sở VKSND cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2024
25/4/2022 | 0 | 0
Giao lưu bóng đá chào mừng Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024 hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND cấp cao tại Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027
Giao lưu bóng đá chào mừng Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024 hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND cấp cao tại Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027
Để hưởng ứng chào mừng Đại hội các Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND cấp cao tại Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 18/4/2022, Đoàn thanh niên VKSND cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu bóng đá giữa các đoàn viên trong đơn vị

21/4/2022 | 0 | 0
Chi đoàn Viện 2 - VKSND cấp cao tại Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2024
Chi đoàn Viện 2 - VKSND cấp cao tại Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2024
Được sự đồng ý, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ Viện 2 và Đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, chiều ngày 19/4/2022, Chi đoàn Viện 2 đã tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2024.
21/4/2022 | 0 | 0
Chi đoàn Văn phòng VKSND cấp cao tại Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Chi đoàn Văn phòng VKSND cấp cao tại Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Được sự đồng ý, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ Văn phòng và Đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (VC1), sáng ngày 19/4/2022, Chi đoàn Văn phòng VC1 đã long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn Văn phòng VC1, lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2024.
20/4/2022 | 0 | 0
Đại hội Chi đoàn Viện 4 – Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội lần thứ II, nhiệm kì 2022-2024
Đại hội Chi đoàn Viện 4 – Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội lần thứ II, nhiệm kì 2022-2024
Chiều 18/4/2022, Chi đoàn Viện 4 trực thuộc Đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (VKSND cấp cao tại Hà Nội) long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2024
20/4/2022 | 0 | 0
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, người lao động năm 2022
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, người lao động năm 2022
Ngày 24/01/2022, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, người lao động năm 2022
25/1/2022 | 0 | 0
Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội triển khai công tác năm 2022
Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội triển khai công tác năm 2022
Ngày 18/01/2022, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội dự và chỉ đạo Hội nghị.
19/1/2022 | 0 | 0
Viện 2 - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội triển khai công tác kiểm sát năm 2022
Viện 2 - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội triển khai công tác kiểm sát năm 2022
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 và Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (VC1), ngày 10/01/2022, Viện Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình (Viện 2) thuộc VC1 đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022. 
12/1/2022 | 0 | 0
Viện 1 - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội triển khai công tác kiểm sát năm 2022
Viện 1 - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội triển khai công tác kiểm sát năm 2022
Sáng ngày 11/01/2021, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Viện 1) thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022. 
12/1/2022 | 0 | 0
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp bộ
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp bộ
Ngày 15/12/2021, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp chính thức kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp bộ
23/12/2021 | 0 | 0
Chi bộ Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính (Viện 3) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức
Chi bộ Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính (Viện 3) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức
Thực hiện các quyết định: số 98/QĐ/ĐU ngày 08/12/2021; số 100/QĐ-ĐU ngày 08/12/2021; số 53/QĐ-ĐU ngày 15/12/2021 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao và được sự đồng ý của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (VC1)
22/12/2021 | 0 | 0
Chi bộ Văn phòng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và công bố Quyết định công nhận đảng viên chính thức
Chi bộ Văn phòng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và công bố Quyết định công nhận đảng viên chính thức
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng.
20/12/2021 | 0 | 0
Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Gặp mặt công chức nghỉ chế độ hưu trí
Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội
Gặp mặt công chức nghỉ chế độ hưu trí
Ngày 25/8/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ký quyết định số 236/QĐ-VC1 về việc cho nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Bùi Thọ Thái  - Kế toán trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Thời gian bắt đầu nghỉ hưu kể từ ngày 01/12/2021.
8/12/2021 | 0 | 0
Lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý cấp Viện nghiệp vụ và cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
Lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý cấp Viện nghiệp vụ và cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
Ngày 05/11/2021, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý cấp Viện nghiệp vụ và cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.


5/11/2021 | 0 | 0
Chi bộ Viện 2 sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng giải quyết án tranh chấp về thừa kế và những bài học kinh nghiệm”
Chi bộ Viện 2 sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng giải quyết án tranh chấp về thừa kế và những bài học kinh nghiệm”
Trong những năm qua, Chi bộ Viện 2 trực thuộc Đảng bộ VKSND cấp cao tại Hà Nội luôn quan tâm công tác bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Chi bộ không chỉ chú trọng trong công tác bồi dưỡng về tư tưởng chính trị của đảng viên mà còn đề ra các giải pháp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi đảng viên. 
8/7/2021 | 0 | 0
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH - VKSTC ngày 12/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, sáng ngày 06/7/2021 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021
7/7/2021 | 0 | 0
Lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội
Lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội
Ngày 15/6/2021, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý cấp Viện nghiệp vụ và cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
15/6/2021 | 0 | 0
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội - Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Kiểm sát viên, Kiểm tra viên
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội - Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Kiểm sát viên, Kiểm tra viên
Chiều 30/3/2021, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội long trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về bổ nhiệm các chức danh Kiểm sát viên, Kiểm tra viên các ngạch cho 31 công chức đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội
31/3/2021 | 0 | 0
Đoàn thanh niên viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tích cực tham gia hiến máu nhân đạo
Đoàn thanh niên viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tích cực tham gia hiến máu nhân đạo
Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản  Hồ Chí Minh (26/3/2031-26/3/2021); hưởng ứng 21 năm ngày “Toàn dân hiến máu nhân đạo” (07/4/2000 - 07/4/2021), được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐTN ngày 22/3/2021 của Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kêu gọi các đoàn viên thanh niên, công chức và người lao động tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương
27/3/2021 | 0 | 0
Trang: 1/7
Chuyển đến: