Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng vì con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tư tưởng vì con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc của Người, tư tưởng vì con người và giải phóng con người thấm đượm chủ nghĩa nhân đạo cao cả.

15/8/2019 | 0 | 0
Tự hào với phù hiệu của Ngành trên ve áo
Tự hào với phù hiệu của Ngành trên ve áo
Ngành Kiểm sát nhân dân ra đời năm 1960, đã 59 năm, một năm nữa là đủ 1 vòng lịch can chi. Trong gần 60 năm đó, bao nhiêu thay đổi và trưởng thành.

25/7/2019 | 0 | 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề kiểm soát quyền lực đối với cán bộ, đảng viên - giá trị hiện nay
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề kiểm soát quyền lực đối với cán bộ, đảng viên - giá trị hiện nay
TCCSĐT - Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập nhiều vấn đề trọng yếu, cấp thiết, thường xuyên và lâu dài đối với đảng cầm quyền, trong đó có vấn đề kiểm soát quyền lực, để làm cho Đảng luôn giữ gìn được bản chất cách mạng, giữ được uy tín và thanh danh của đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 
17/5/2019 | 0 | 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngành Kiểm sát nhân dân
Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngành Kiểm sát nhân dân
 Mỗi ngành nghề, mỗi tầng lớp nhân dân, Bác Hồ luôn có những lời nói về đạo đức cách mạng thật giản dị mà sâu sắc, thấm thía. Đối với cán bộ Kiểm sát, Bác căn dặn: “Cán bộ kiểm sát phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.
6/5/2019 | 0 | 0
Trang: 1/1
Chuyển đến: