Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

(5/5/2020) | 0

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp mỗi chúng ta một lần nữa khắc họa sâu sắc hơn, cô đọng hơn những nét tinh hoa đặc sắc trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chủ tịch để đẩy mạnh việc học tập và làm theo Người.

Trang tin điện tử vkscapcaohanoi.gov.vn trân trọng đăng tải toàn văn nội dung Đề cương tuyên truyền để phổ biến tới bạn đọc.

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(19/5/1890 - 19/5/2020)

_____________

 

>>> Tiếp phần I - Khái quát thân thế và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh


>>> Tiếp phần II - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế


>>> Tiếp phần III - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí MinhNgười soạn tin: Đình Đức

Tin liên quan:

Trang: 1/1
Chuyển đến: