Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW
và Chỉ thị số 33-CT/TW làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao
Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW và Chỉ thị số 33-CT/TW làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao

Ngày 30/9/2019, Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Giải quyết án kiện hành chính rất cần sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của người bị kiện Giải quyết án kiện hành chính rất cần sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của người bị kiện

Những năm gần đây, pháp luật về tố tụng hành chính đã từng bước được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện với sự ra đời của Luật tố tụng hành chính năm 2010 và gần đây nhất là Luật tố tụng hành chính năm 2015 (thay thế Luật tố tụng hành chính năm 2010) được xây dựng theo hướng mở rộng thẩm quyền xét xử của Tòa án đối với các khiếu kiện hành chính;
“Người gỡ nút thắt về đơn” của VKSND cấp cao tại Hà Nội “Người gỡ nút thắt về đơn” của VKSND cấp cao tại Hà Nội

(BVPL) - Nhiều năm qua, Kiểm sát viên Nguyễn Thái Hưng đã chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện xuất sắc công tác tiếp công dân và xử lý đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Nhiều đồng nghiệp gọi đùa anh là “Người gỡ nút thắt về đơn” của VKSND cấp cao tại Hà Nội (Viện cấp cao 1).