THÔNG BÁO

Những vấn đề rút ra từ việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại
Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc: “Tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ lắp đặt” của Tòa án nhân dân tỉnh HN, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Thông báo số 40/TB-VC1-KDTM ngày 26/9/2019, rút kinh nghiệm về vi phạm trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ và áp dụng thủ tục tố tụng trong việc giải quyết vụ án. Xin nêu ra để bạn đọc cùng tham khảo.
Thông báo rút kinh nghiệm về vi phạm trong giải quyết vụ án hành chính “Khiếu kiện Quyết định giải quyết khiếu nại”
Thông qua kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án “Khiếu kiện Quyết định giải quyết khiếu nại” giữa Nguyên đơn là 15 hộ xã viên Hợp tác xã nông nghiệp HP, với Bị đơn là UBND tỉnh QN, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Thông báo số 34/TB-VC1-HC ngày 05/9/2019, rút kinh nghiệm về vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm trong giải quyết vụ án. Xin nêu ra để bạn đọc cùng tham khảo.
Thông báo rút kinh nghiệm về vi phạm trong việc áp dụng pháp luật để giải quyết vụ án “Đánh bạc” và vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”
Ngày 03/9/2019, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành 02 thông báo rút kinh nghiệm về vi phạm trong công tác xét xử án hình sự
THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM Về vi phạm trong giải quyết vụ án “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng”
Thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về tranh chấp hợp đồng tín dụng, ngày 23/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Thông báo số 19/TB-VC1-KDTM, rút kinh nghiệm về vi phạm trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật liên quan đến xử lý tài sản thế chấp. Xin nêu ra để các bạn đọc cùng tham khảo.
THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM Về vi phạm trong giải quyết vụ án “ Tranh chấp hợp đồng bảo lãnh”
Ngày 22/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành Thông báo số 16/TB-VC1-KDTM, rút kinh nghiệm về vi phạm đã phát hiện thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng bảo lãnh”. Trang Thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội trích đăng để các bạn đọc tham khảo.
Trang: 1/1
Chuyển đến: