THÔNG BÁO

Kinh nghiệm rút ra từ một Quyết định chỉ giải quyết vụ án hành chính thiếu căn cứ
Thông qua công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính ở cấp phúc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát hiện một số vi phạm dẫn đến việc ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính thiếu căn cứ. Xin nêu ra để bạn đọc cùng tham khảo.
Thông báo rút kinh nghiệm về vụ án “Tranh chấp thừa kế tài sản”
Thông báo rút kinh nghiệm về vụ án “Tranh chấp thừa kế tài sản”
Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”
Ngày 10/03/2020, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành Thông báo số 08/TB-VC1-DS, rút kinh nghiệm về vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm về thủ tục tố tụng, thu thập tài liệu, đánh giá chứng cứ, dẫn đến cấp phúc thẩm phải hủy án sơ thẩm trong vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản” giữa Nguyên đơn- ông Lê Đình N và bà Lê Thị B với Bị đơn -ông Lê Huy T và bà Lê Thị S.
Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tiếp công dân
Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tiếp công dân
Thông báo rút kinh nghiệm về việc ban hành Quyết định mở thủ tục phá sản
Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết đề nghị xem xét lại đối với Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2019/QĐ-MTTPS ngày 04/3/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh L, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhận thấy quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tòa án nhân dân tỉnh L có vi phạm, cần thông báo để rút kinh nghiệm chung.
Thông báo rút kinh nghiệm vụ án tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất liên quan đến tài sản bị cưỡng chế thi hành án
Thông báo rút kinh nghiệm vụ án tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất liên quan đến tài sản bị cưỡng chế thi hành án
Thông báo rút kinh nghiệm về vi phạm trong việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng”
Thông báo rút kinh nghiệm về vi phạm trong việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng”
Thông báo rút kinh nghiệm về vi phạm trong việc giải quyết vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”
Thông báo rút kinh nghiệm về vi phạm trong việc giải quyết vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”
THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM Vụ án Lò Văn Q, Trần Quang V phạm tội Đánh bạc xảy ra tại tỉnh S
Thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thông báo để VKSND địa phương cùng rút kinh nghiệm trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.
THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM Vụ án Bùi Đình X , Bùi Văn H phạm tội “Cố ý gây thương tích”
Thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thông báo rút kinh nghiệm trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.
Thông báo rút kinh nghiệm những vấn đề rút ra từ việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại
Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc: “Tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ lắp đặt” của Tòa án nhân dân tỉnh HN, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Thông báo số 40/TB-VC1-KDTM ngày 26/9/2019, rút kinh nghiệm về vi phạm trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ và áp dụng thủ tục tố tụng trong việc giải quyết vụ án. Xin nêu ra để bạn đọc cùng tham khảo.
Thông báo rút kinh nghiệm về vi phạm trong giải quyết vụ án hành chính “Khiếu kiện Quyết định giải quyết khiếu nại”
Thông qua kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án “Khiếu kiện Quyết định giải quyết khiếu nại” giữa Nguyên đơn là 15 hộ xã viên Hợp tác xã nông nghiệp HP, với Bị đơn là UBND tỉnh QN, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Thông báo số 34/TB-VC1-HC ngày 05/9/2019, rút kinh nghiệm về vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm trong giải quyết vụ án. Xin nêu ra để bạn đọc cùng tham khảo.
Thông báo rút kinh nghiệm về vi phạm trong việc áp dụng pháp luật để giải quyết vụ án “Đánh bạc” và vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”
Ngày 03/9/2019, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành 02 thông báo rút kinh nghiệm về vi phạm trong công tác xét xử án hình sự
THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM Về vi phạm trong giải quyết vụ án “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng”
Thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về tranh chấp hợp đồng tín dụng, ngày 23/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Thông báo số 19/TB-VC1-KDTM, rút kinh nghiệm về vi phạm trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật liên quan đến xử lý tài sản thế chấp. Xin nêu ra để các bạn đọc cùng tham khảo.
THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM Về vi phạm trong giải quyết vụ án “ Tranh chấp hợp đồng bảo lãnh”
Ngày 22/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành Thông báo số 16/TB-VC1-KDTM, rút kinh nghiệm về vi phạm đã phát hiện thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng bảo lãnh”. Trang Thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội trích đăng để các bạn đọc tham khảo.
Trang: 1/1
Chuyển đến: