Đề cương tuyên truyền 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân Đề cương tuyên truyền 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 25/3/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Đề cương tuyên truyền 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020). Được Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền của Ngành cho phép (văn bản số 1207/VKSTC-T4 ngày 25/03/2020), Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội xin đăng tải toàn bộ nội dung Đề cương tuyên truyền để phổ biến tới bạn đọc. 
Đảng ủy VKSND cấp cao tại Hà Nội phát động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp Đảng ủy VKSND cấp cao tại Hà Nội phát động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp

Thực hiện Kế hoạch số 790-KH/ĐU ngày 20/4/2020 của Đảng ủy VKSND tối cao, ngày 05/5/2020, Đảng ủy VKSND cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 85-KH/ĐU, phát động thi đua đến toàn thể các cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ VKSND cấp cao tại Hà Nội để thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ VKSND cấp cao tại Hà Nội lần thứ I, tiến tới Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng