Tin hoạt động Viện cấp cao

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội triển khai công tác năm 2024

(29/12/2023) | 0

Chiều ngày 28/12/2023, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (VC1) tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2024. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ 7,  9, 10, 12, 14, 15, 16, Cục 1, 2, 3, Thanh tra, Văn phòng VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Viện, nguyên lãnh đạo Viện cùng toàn thể công chức, người lao động của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã theo dõi video clip báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Theo đó:

Năm 2023, Tập thể lãnh đạo VC1 tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt cơ chế phân công trong quản lý, chỉ đạo, điều hành theo lĩnh vực, đơn vị và địa phương phụ trách; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành”thực chất, hiệu quả; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị; đề ra nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Ngay từ đầu năm, Viện trưởng VC1 đã ban hành Chương trình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023, trong đó định lượng cụ thể các chỉ tiêu cần đạt theo từng quý, giao rõ khối lượng công việc về từng đơn vị để thống nhất thực hiện trong toàn đơn vị; hàng tháng, hàng quý đều rà soát, tổng hợp, đánh giá rút kinh nghiệm kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác để kịp thời đôn đốc việc thực hiện. Do đó, kết thúc 11 tháng công tác của năm 2023, VC1 đã về đích sớm, cơ bản hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của cả năm 2023 theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành.

Bên cạnh đó, đơn vị đã ban hành các kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá như: Kế hoạch kiểm tra; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; Kế hoạch rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình, quy định do VC1 ban hành; Kế hoạch tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm trong việc thực hiện, chấp hành các quy trình nghiệp vụ; Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban 28 VKSND cấp tỉnh trong khu vực và Hội nghị chuyên đề “Trao đổi, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong hoạt động THQCT và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự” thực hiện trong năm 2023.

Trên cơ sở Quyết định giao biên chế giai đoạn 2022-2026 cho các đơn vị VKSND cấp cao, Viện trưởng VC1 đã ban hành Kế hoạch lựa chọn và tiếp nhận 18 đồng chí về công tác tại đơn vị, qua đó kịp thời bổ sung nguồn cán bộ có kinh nghiệm, có chất lượng, hoàn thành 100% mục tiêu của năm 2023. Chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thành quy hoạch và kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định và phù hợp với tình hình. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn đơn vị thông qua 67 cuộc kiểm tra nội vụ, ban hành và thực hiện 07 Quyết định thanh tra, kiểm tra theo Chương trình công tác thanh tra năm 2023 của đơn vị.

Lãnh đạo VC1 đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm sát viên, kiểm tra viên, công chức các ngạch như: Chú trọng công tác đào tạo kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ năng nghề cho lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị; đổi mới công tác đào tạo tại chỗ thông qua việc phân công các Kiểm sát viên có kinh nghiệm hướng dẫn bồi dưỡng, kèm cặp đối với công chức trẻ; cử Kiểm tra viên, Kiểm sát viên trẻ giúp việc cho Kiểm sát viên cao cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa; thực hiện Kế hoạch điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại đơn vị để đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu một người “biết nhiều việc, chuyên sâu một hai việc”.

Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm và thực hiện thực chất thông qua tích cực hưởng ứng các phong trào do Ngành phát động và tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua ngắn hạn tại đơn vị; thực hiện tốt vai trò là Cụm trưởng Cụm Thi đua số 1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định pháp luật về tài chính, kế toán; sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ; tổ chức tốt việc quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, kinh phí được cấp, chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ cho cán bộ trong đơn vị theo quy định. Bố trí, sắp xếp phòng làm việc khoa học, trang bị cơ bản đầy đủ các phương tiện cần thiết phục vụ cho hoạt động chung, bảo đảm phòng chống cháy nổ, an toàn cơ quan đơn vị. Thực hiện tốt công tác hậu cần, khánh tiết, lễ tân để phục vụ tổ chức thành công các hội nghị.

Thực hiện tốt 03 khâu công tác đột phá của năm 2023 đó là: Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới; thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, án dư luận xã hội quan tâm; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn.

Năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết theo thủ tục phúc thẩm 3.442 vụ việc trên tổng số 4.500 vụ việc (đạt tỷ lệ 76%); theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 192 vụ việc trên tổng số 246 vụ việc (đạt tỷ lệ 78%). Trong đó, giải quyết tốt các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; án phúc tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm của VC1 được đảm bảo, các chỉ tiêu về chất lượng kháng nghị đều vượt so với yêu cầu của Quốc hội: Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm của VC1 được Tòa án chấp nhận đạt 87,9%, vượt 17,9% so với chỉ tiêu của Quốc hội; tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VC1 được Tòa án chấp nhận đạt tỷ lệ 76,7%, vượt 1,7% so với chỉ tiêu của Quốc hội. Làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; không có vụ án Tòa án tuyên không phạm tội hoặc bị TAND tối cao hủy án do oan sai, bỏ lọt tội phạm. Phối hợp với Tòa cấp cao tổ chức 90 phiên tòa rút kinh nghiệm, 535 phiên tòa xét xử phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến.

Mặc dù số lượng bản án, quyết định tiếp nhận và kiểm sát tăng nhiều so với cùng kỳ (tăng 11%), tuy nhiên đơn vị đã có nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác này. Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt 77% về số việc; tỷ lệ giải quyết việc đã có hồ sơ đạt 90%, vượt 30% so với chỉ tiêu của Quốc hội. Việc giải quyết đơn đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Thông qua công tác nghiệp vụ, ban hành 20 kháng nghị phúc thẩm, 75 kháng nghị giám đốc thẩm, 12 kháng nghị tái thẩm, 179 kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm, 111 thông báo rút kinh nghiệm, 64 báo cáo VKSND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm. Tỷ lệ kiến nghị được các cơ quan chấp nhận, tiếp thu đạt 98%, vượt 18% so với chỉ tiêu của Quốc hội.  

Bên cạnh các hoạt động nghiệp vụ của cơ quan, công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đảng ủy đã phối hợp tốt với Lãnh đạo đơn vị trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tổ chức công đoàn đã chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc của công chức, người lao động, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn thanh niên của đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm.

Đơn vị cũng tham gia tích cực vào lĩnh vực hợp tác quốc tế của Ngành Kiểm sát nhân dân, tổ chức đón tiếp và Tọa đàm với Đoàn đại biểu Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lào trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực tố tụng hành chính; Tọa đảm với Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc sang nghiên cứu về quản lý nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp tại Việt Nam.

Đồng chí Vũ Quang Huy, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội

điều hành phần thảo luận

 

Theo sự điều hành của đồng chí Vũ Quang Huy, Phó Viện trưởng VC1, đồng chí Bùi Ngọc Tân, Phó Viện trưởng Viện 4 tham luận về chủ đề Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; nâng cao chất lượng hồ sơ kiểm sát giải quyết án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm”; đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Viện trưởng Viện 2 tham luận về chủ đề Tăng cường kiểm sát bản án, phát hiện vi phạm để thực hiện có hiệu quả công tác kháng nghị phúc thẩm án dân sự”.


Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Thay mặt Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật mà VKSND cấp cao tại Hà Nội đã đạt được trong năm 2023, đóng góp quan trọng vào kết quả công tác chung của toàn Ngành. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2024, đơn vị cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã chỉ ra để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị công tác năm 2024 của Viện trưởng VKSND tối cao; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành. Tăng cường trách nhiệm trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; giải quyết tốt các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, án dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường quan hệ phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành; thực hiện tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát địa phương; nâng cao chất lượng công tác kiến nghị, kháng nghị, thông báo rút kinh nghiệm. Bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp tục chủ động tìm nguồn cán bộ để bổ sung cho đơn vị theo biên chế được giao; tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao và kết luận Hội nghị

 

Phát biểu tiếp thu và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị hữu quan đã giúp cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023. Đồng chí Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao và sẽ cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2024; đồng thời kết luận, quán triệt một số nội dung trọng tâm yêu cầu công chức, người lao động của đơn vị tập trung thực hiện trong năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao tặng “Cờ thi đua Chính phủ” cho tập thể VKSND cấp cao tại Hà NộiĐồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho đồng chí Đoàn Thị Bình


Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Ngành Kiểm sát nhân dân” 


Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội trao “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành KSND” cho tập thể Viện 4

 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao tặng “Cờ thi đua Chính phủ” cho tập thể VKSND cấp cao tại Hà Nội; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Đoàn Thị Bình, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng thuộc Viện thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự và trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Ngành Kiểm sát nhân dân” cho 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng VC1 đã trao cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân cho tập thể Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại, lao động./.

 

                                                  Tác giả: Phạm Minh HuấnTin liên quan:

Trang: 1/10
Chuyển đến: