Tin hoạt động Viện cấp cao

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác tổ chức cán bộ

(12/3/2024) | 0

Ngày 12/3/2024, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác tổ chức cán bộ. Tham dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội cùng các đồng chí Phó Viện trưởng, các đồng chí lãnh đạo Viện nghiệp vụ và Văn phòng và toàn thể công chức Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.


Đồng chí Lê Hồng Phong – Chánh Văn phòng công bố các quyết định bổ nhiệm

 

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Phong, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã công bố các quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý, theo đó:

          - Điều động bà Khúc Thị Hoàng Hạnh, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính (Viện 3) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự (Viện 1), Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội từ ngày 01 tháng 3 năm 2024.

- Điều động và bổ nhiệm bà Phạm Thị Minh Hải, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết án phúc thẩm thuộc Viện 3 đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2), Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

          - Bổ nhiệm ông Phạm Minh Huấn, Kiểm tra viên chính, Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Thống kê và Công nghệ thông tin giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Thống kê và Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

          - Bổ nhiệm bà Hà Thị Bích Thảo, Kiểm tra viên chính, phòng Tham mưu tổng hợp, Thống kê và Công nghệ thông tin giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Thống kê và Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

          - Điều động và bổ nhiệm bà Hoàng Tố Nguyên, Kiểm sát viên trung cấp, phòng Kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Viện 4) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành Chính, Quản trị và Tài vụ thuộc Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

          - Bổ nhiệm ông Lương Văn Dũng, Kiểm tra viên chính, phòng Tiếp công dân và xử lý đơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tiếp công dân và xử lý đơn thuộc Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

          - Bổ nhiệm ông Trần Trọng Phú, Kiểm tra viên cao cấp thuộc Viện 1 giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự thuộc Viện 1, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

          8. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hưng, Kiểm sát viên cao cấp thuộc Viện 1 giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án an ninh, ma túy, trật tự xã hội và án khác thuộc Viện 1, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

          9. Bổ nhiệm bà Dương Thị Thu Hòa, Kiểm sát viên trung cấp thuộc Viện 4 giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết án phúc thẩm thuộc Viện 4, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

 Các quyết định bổ nhiệm có thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2025.


Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Viện trưởng VC1 phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm tại buổi lễ

 

          Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm. Đồng chí Viện trưởng ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu và cống hiến của các đồng chí trong quá trình công tác, đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí sẽ tiếp tục cố gắng, rèn luyện; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong đơn vị phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng ủy và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Đồng chí Phạm Thị Minh Hải - Phó Viện trưởng Viện 2 phát biểu nhận nhiệm vụ

          

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Phạm Thị Minh Hải, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Đảng ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội và đồng nghiệp trong đơn vị; đồng thời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, phát huy năng lực chuyên môn, đề cao trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức trong đơn vị đoàn kết và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


          Một số hình ảnh tại Buổi lễ:
Tin bài: Phí Hoàng Long - Văn phòng


 

Tin liên quan:

Trang: 1/10
Chuyển đến: