Tin hoạt động Viện cấp cao

Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính (Viện 3) - Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội triển khai công tác năm 2024

(10/1/2024) | 0
Được sự nhất trí của Viện KSND cấp cao tại Hà Nội, ngày 09/01/2024 Viện 3 – VC1 tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2024. Hội nghị rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Viện trưởng VC1 tới dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Vũ Quang Huy - Phó Viện trưởng VC1, các đồng chí Lãnh đạo một số đơn vị thuộc VC1 cùng toàn thể Lãnh đạo, công chức thuộc Viện 3. 

Toàn cảnh hội nghị

 

          Hội nghị đã nghe Đồng chí Nguyễn Văn Tuyến – Phó Viện trưởng Viện 3 báo cáo kết quả công tác năm 2023 và Chương trình Công tác năm 2024 của đơn vị. Theo đó trong năm 2023, Viện 3 đã bám sát Chỉ thị công tác 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 các Chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành KSND năm 2023 và kế hoạch công tác kiểm sát số 01/KH-VC1 ngày 10/01/2023 của VC1. Nhờ sự đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, đề cao trách nhiệm của Lãnh đạo cấp phòng, cấp viện và sự nỗ lực cố gắng của từng cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị nên trong năm 2023 Viện 3 đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch so với chỉ tiêu của Quốc hội, Ngành và Chương trình công tác năm 2023 mà đơn vị đề ra.

          Trong năm, Viện 3 đã ban hành 03 kháng nghị, bao gồm: 01 kháng nghị phúc thẩm; 02 kháng nghị giám đốc thẩm.

          Ban hành 25 kiến nghị trên các lĩnh vực: Hành chính 14 văn bản, Hình sự 08 văn bản, Dân sự 03 văn bản.

          - Ban hành 16 thông báo rút kinh nghiệm, bao gồm: Kinh doanh thương mạnh: 01 thông báo; Dân sự: 02 thông báo; Hành chính: 11 thông báo; Hình sự: 02 thông báo.

          - Sáu KSV cao cấp của đơn vị đã tổ chức được 17 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong công tác giải quyết án hành chính.

          - Báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, 13 vụ án trên các lĩnh vực: Hành chính 11 văn bản, Dân sự 01 văn bản, Hình sự 01 văn bản.

          - Công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị: đã tiếp nhận và trả lời 02 báo cáo đề nghị xem xét theo thủ tục phúc thẩm  của VKS địa phương đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật.

          Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Viện 3 luôn chú trọng tham mưu, đề xuất với lãnh đạo VC1 cử cán bộ trong đơn vị theo học các lớp nâng cao trình độ lý luận chính trị, tham gia những lớp tập huấn do VKS tối cao tổ chức. Đồng thời chủ động lồng ghép sinh hoạt Chi bộ gắn với chuyên môn, nghiệp vụ, đưa ra các tình huống trong thực tiễn giải quyết án để các cán bộ, công chức trong đơn vị trao đổi, học hỏi và rút kinh nghiệm.


Đồng chí Nguyễn Văn Tuyến – Phó Viện trưởng Viện 3Đồng chí Khúc Thị Hoàng Hạnh – Phó Viện trưởng Viện 3

 

          Tại Hội nghị, đồng chí Khúc Thị Hoàng Hạnh - Phó Viện trưởng Viện 3 đã trình bày dự thảo Chương trình công tác năm 2024 của đơn vị, theo đó trong năm công tác Viện 3 tập trung thực hiện tốt 03 khâu công tác đột phá:

          Một là, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, xây dựng hồ sơ kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm,tái thẩm.

          Hai là, kịp thời phát hiện vi phạm trong lĩnh vực hành chính để thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị hoặc ban hành thông báo rút kinh nghiệm.

          Ba là, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện số hoá hồ sơ.

          Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận đại diện của các phòng nghiệp vụ, đại diện Đoàn thanh niên, tổ công đoàn đóng góp vào chương trình công tác (dự thảo) của đơn vị. Các ý kiến tập trung vào những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong năm công tác 2023. Qua đó, đề xuất được nhiều giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã đề ra trong năm công tác 2024.


Đồng chí Vũ Quang Huy – Phó Viện trưởng VC1 phụ trách Viện 3

           

          Đồng chí Vũ Quang Huy - Phó Viện trưởng VC1 phụ trách Viện 3 phát biểu tại hội nghị: Trong năm 2023, Viện 3 đã đạt được những thành tích xuất sắc được Viện trưởng VC1 tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Đó là những thành tích đáng ghi nhận, cần được phát huy. Đồng thời đồng chí quán triệt đơn vị cần đề cao hơn nữa trách nhiệm của mỗi kiểm sát viên phụ trách địa bàn để kịp thời phát hiện vi phạm, tăng cường thực hiện các chỉ tiêu công tác ngay từ đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh, trước diễn biến gia tăng số lượng án hành chính, trong năm công tác đơn vị có 06 đồng chí được cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị tập trung và không tập trung, 01 đồng chí đi công tác biệt phái. Do vậy, Lãnh đạo Viện 3 cần có sự phân công Kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ, tham gia kiểm sát xét xử đảm bảo chất lượng thực hành quyền công tố tại phiên tòa kết hợp với việc đào tạo bồi dưỡng kỹ năng tham gia phiên tòa đối với các kiểm sát viên mới bổ nhiệm, đồng thời các đồng chí được cử đi học cần có sự cố gắng hơn nữa, bố trí thời gian hợp lý trong việc đi học phải hoàn thành công việc được giao.     


Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Viện trưởng VC1 phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo kết quả công tác năm 2023 và Chương trình công tác năm 2024 của đơn vị. Đồng thời, đồng chí cũng quán triệt đơn vị cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của các đồng chí lãnh đạo viện nghiệp vụ và lãnh đạo phòng. Tập trung tăng cường công tác chỉ đạo điều hành trong quản lý, phân công công việc và chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, công tác đào tạo cán bộ và đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đồng thời, đồng chí Viện trưởng VC1 quán triệt đơn vị thực hiện nghiêm quy chế ngành để đạt được kết quả cao hơn nữa trong năm 2024.


Đồng chí Lê Đỗ Quyên – Viện trưởng Viện 3

 

          Đồng chí Lê Đỗ Quyên - Viện trưởng Viện 3 phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lãnh đạo VC1. Trên cơ sở những ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Viện trưởng VC1, Viện 3 sẽ sửa đổi bổ sung vào chương trình công tác của đơn vị. Trong năm 2024 Viện 3 sẽ phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ, có các biện pháp tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ theo trương trình công tác đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Viện trưởng VC1

trao bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho tập thể thuộc Viện 3Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Viện trưởng VC1 trao tặng Danh hiệu

“chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân thuộc Viện 3.

 

                                      Bài và ảnh: Nông Quốc Đạt


Tin liên quan:

Trang: 1/10
Chuyển đến: