Tin hoạt động Viện cấp cao

Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc Kinh doanh thương mại, Lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật - Viện 4

(3/1/2024) | 0

Ngày 29/12/2023, Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động (Viện 4) - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2024. Hội nghị rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội và đồng chí Phạm Thị Minh Yến - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội cùng toàn thể Lãnh đạo, Công chức thuộc Viện 4.


Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Vỹ - Viện trưởng Viện 4 và đồng chí Bùi Ngọc Tân - Phó Viện trưởng Viện 4 đã báo cáo kết quả công tác năm 2023 và Chương trình Công tác năm 2024 của đơn vị. Theo đó, trong năm 2023, Viện 4 đã thực hiện theo đúng chương trình kế hoạch công tác của đơn vị đã đề ra.

Cụ thể Đơn vị Viện 4 đã bám sát Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 và các Chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của Ngành KSND năm 2023; các Chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng Viện KSND tối cao và Kế hoạch công tác kiểm sát số 01/KH-VC1 ngày 10/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (VC1). Nhờ sự đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, đề cao trách nhiệm của Lãnh đạo Viện 4, Lãnh đạo phòng nghiệp vụ và Kiểm sát viên, các chỉ tiêu công tác của Viện 4 trong năm 2023 đều đạt và vượt so với năm 2022 và so với chỉ tiêu của Quốc hội, Ngành và Chương trình công tác năm 2023 mà đơn vị đề ra.


Đồng chí Phạm Thị Minh Yến - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Hà Nội,

phát biểu tại Hội nghị

 

Trong năm, Viện 4 đã ban hành 16 kháng nghị, bao gồm: 02 kháng nghị phúc thẩm; 14 kháng nghị giám đốc thẩm, tăng 04 kháng nghị so với năm 2022.

Ban hành 30 kiến nghị trên các lĩnh vực: Hành chính 04 văn bản, Hình sự 16 văn bản, KDTM 04 văn bản, Lao động 01 văn bản và 05 kiến nghị tổng hợp (tăng 04 kiến nghị so với năm 2022; vượt chỉ tiêu Ngành đặt ra 08 kiến nghị),

- Ban hành 20 thông báo rút kinh nghiệm, bao gồm: KDTM: 10 thông báo; Dân sự: 06 thông báo; Hành chính: 03 thông báo; Hình sự: 01 thông báo (tăng 06 Thông báo so với năm 2022)

- Đã tổ chức 30 phiên tòa rút kinh nghiệm, gồm: 15 phiên tòa giải quyết án KDTM, 01 phiên tòa giải quyết án lao động, 05 phiên tòa giải quyết án hình sự, 08 phiên tòa hành chính, 01 phiên tòa dân sự. (vượt chỉ tiêu của Ngành và VC1 đề ra, tăng 14 phiên tòa so với năm 2022),

- Báo cáo đề nghị VKSND tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với 13 Bản án, quyết định của TAND cấp cao tại Hà Nội (04 bản án kinh doanh thương mại, 05 bản án hình sự, 03 bản án hành chính, 01 bản án dân sự), tăng 09 báo cáo so với năm 2022.

- Công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị: Trong năm, Viện 4 đã tiếp nhận và giải quyết 21 báo cáo đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm của VKS địa phương đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật.


Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Viện trưởng VKSND Cấp cao 1

trao Cờ thi đua dẫn đầu khối cho đơn vị Viện 4

 

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Viện 4 luôn chú trọng tham mưu, đề xuất với lãnh đạo VC1 cử cán bộ trong đơn vị theo học các lớp nâng cao trình độ lý luận chính trị, tham gia những lớp tập huấn do VKS tối cao tổ chức. Đồng thời chủ động lồng ghép sinh hoạt Chi bộ gắn với chuyên môn, nghiệp vụ, đưa ra các tình huống trong thực tiễn giải quyết án để các cán bộ, công chức trong đơn vị trao đổi, học hỏi và rút kinh nghiệm.


Đồng chí Phạm Thị Minh Yến- Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao1

trao Bằng khen cho các cá nhân thuộc Viện 4.

  

Trong Chương trình công tác năm 2024 Viện 4 tập trung thực hiện:

+ Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo Viện nghiệp vụ, Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ và Kiểm sát viên trong phân công, đôn đốc, kiểm tra và đảm bảo chất lượng nghiên cứu hồ sơ, giải quyết án; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị, xây dựng chương trình công tác theo tháng, quý để chủ động trong công việc.

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án, giải quyết đơn, kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án cùng cấp và cấp dưới theo địa bàn được phân công, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội, Ngành, đơn vị đã đề ra; trong đó đặc biệt chú trọng công tác phát hiện vi phạm để thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị.

+ Nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ với Viện kiểm sát nhân dân các địa phương.

+ Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.


Đồng chí Phạm Ngọc Vỹ - Viện trưởng Viện 4 trao Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân cho các cá nhân thuộc Viện 4.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo kết quả công tác năm 2023 và Chương trình công tác năm 2024 của đơn vị. Đồng thời, đồng chí cũng quán triệt đơn vị cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, vai trò của các đồng chí lãnh đạo viện nghiệp vụ và lãnh đạo phòng. Tập trung tăng cường công tác chỉ đạo điều hành trong quản lý, phân công công việc và chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm, công tác đào tạo cán bộ và đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đồng thời đồng chí Viện trưởng VC1 quán triệt đơn vị thực hiện nghiêm quy chế ngành để đạt được kết quả cao hơn nữa trong năm 2024.

Đồng chí Phạm Ngọc Vỹ - Viện trưởng Viện 4 đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo VC1, Viện 4 sẽ phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ, có các biện pháp tổ chức thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo trương trình công tác đã đề ra.

 

                                                     Bài và ảnh: Nguyễn Xuân Dũng - Viện 4


 

Tin liên quan:

Trang: 1/10
Chuyển đến: