Tin hoạt động Viện cấp cao

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kiểm tra công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các Viện kiểm sát trực thuộc

(14/6/2024) | 0

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-VC1 ngày 30/01/2024 của Viện KSND cấp cao tại Hà Nội về công tác kiểm tra địa phương và Quyết định số 05/QĐ-VC1 ngày 13/3/2024 của Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra tại Viện KSND tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị trực thuộc. Ngày 07/6/2024, Đoàn kiểm tra của Viện KSND cấp cao tại Hà Nội do đồng chí Phạm Thị Minh Yến - Phó Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã làm việc tại Viện KSND tỉnh Quảng Ninh. Tham dự buổi công bố Quyết định kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra và tập thể lãnh đạo, trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Viện KSND tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở Báo cáo của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh về kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử trong thời điểm kiểm tra và kết quả làm việc của Đoàn kiểm tra với các Phòng nghiệp vụ có liên quan (Phòng 1, 2, 7, 8, 9) của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với đại diện các phòng nghiệp vụ và tập thể lãnh đạo của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Viện KSND tỉnh Quảng Ninh

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ninh trình bày Báo cáo kết quả công tác kiểm sát của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh (từ 01/12/2022 đến 31/3/2024). Trong thời điểm kiểm tra, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã chủ động bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023, năm 2024 của Viện trưởng Viện KSND tối cao; trên cơ sở đó đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị và của các phòng nghiệp vụ; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, những khâu công tác đột phá trong từng năm công tác. Quá trình thực hiện kế hoạch đã kịp thời phát hiện những vướng mắc, hạn chế để có biện pháp tháo gỡ, khắc phục nhằm đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.  

Nhờ vậy, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tích nổi bật: Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra án hình sự được tăng cường, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng lên; 100% vụ án được giải quyết đúng pháp luật, không có oan, sai, đình chỉ do không phạm tội hoặc Tòa án tuyên không phạm tội; thông qua công tác kiểm sát đã ban hành 795 kiến nghị, kháng nghị trong các lĩnh vực; công tác ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục có bước đột phá, nhiều sáng kiến phần mềm ứng dụng đã được Viện KSND tối cao thẩm định để triển khai nhân rộng trong toàn Ngành; tích cực thực hiện công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, qua đó nâng cao vị thế, vai trò của Ngành.

Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh cũng thấy rằng còn có một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể: Vướng mắc trong thực hiện quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn khi áp dụng Điều 47, Điều 157, Điều 341 Bộ luật Hình sự, Điều 107 Bộ luật tố tụng Hình sự; khó khăn trong giải quyết vụ án có bị can hoặc đương sự là người nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài...

Đồng chí Lương Phúc Sơn - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh
phát biểu tại buổi làm việc.

 

Trên cơ sở kết quả kết quả làm việc của Đoàn kiểm tra, đồng chí Phạm Thị Minh Yến – Trưởng đoàn kiểm tra đã nhận xét sơ bộ về những kết quả công tác mà Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời điểm kiểm tra; đồng thời chỉ ra một số tồn tại trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử mà Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Quảng Ninh cần kịp thời khắc phục để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. 


  Đồng chí Phạm Thị Minh Yến - Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội,

Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

  

Sau khi nghe Báo cáo của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh và kết quả làm việc của Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội đã phát biểu đánh giá cao những nỗ lực và biểu dương những thành tích đã đạt được của VKSND tỉnh Quảng Ninh; đồng thời đồng chí cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh để báo cáo Lãnh đạo Viện KSND tối cao chỉ đạo nghiên cứu, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong thời gian tới.


 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội
phát biểu tại buổi làm việc

 

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt đơn vị, đồng chí Lương Phúc Sơn – Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phát biểu nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra, sẽ chỉ đạo rút kinh nghiệm trong đơn vị; đồng thời nghiên cứu, đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã nêu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra tiếp tục làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh Quảng Ninh gồm: Viện KSND huyện Cô Tô, Viện KSND huyện Vân Đồn, Viện KSND huyện Bình Liêu. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những thành tích, ưu điểm mà các Viện kiểm sát này đạt được trong giai đoạn kiểm tra đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ để các đơn vị rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác trong thời gian tới.

 

Sau đây là một số hình ảnh làm việc của Đoàn kiểm tra tại các Viện kiểm sát trực thuộc


 Đoàn kiểm tra làm việc tại Viện KSND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh


Đoàn kiểm tra làm việc tại Viện KSND huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh


Tin: Vũ Đào; Ảnh: Thu Bắc


 

Tin liên quan:

Trang: 1/10
Chuyển đến: