Tin hoạt động Viện cấp cao

Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự (Viện 1) - Viện KSND cấp cao tại Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024

(5/1/2024) | 0

Sáng ngày 03/01/2024, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự (Viện 1), Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (VC1) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024. Hội nghị rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Khánh - Phó Viện trưởng VC1, các đồng chí Lãnh đạo một số đơn vị VC1 cùng toàn thể Lãnh đạo, công chức thuộc Viện 1.


Toàn cảnh Hội nghị


Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện 1 đã trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, Viện 1 đã bám sát Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 và các Chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành kiểm sát nhân dân năm 2023; các Chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng Viện KSND tối cao và Kế hoạch công tác kiểm sát số 01/KH-VC1 ngày 10/01/2023 của VC1. Trong năm công tác, Viện 1 đã cố gắng phấn đấu và hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch, cụ thể: đã tham mưu lãnh đạo ký ban hành 05 kháng nghị phúc thẩm; 29 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, 42 kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm; 26 thông báo rút kinh nghiệm chung, 02 văn bản trả lời thỉnh thị và phối hợp trả lời thỉnh thị. Ngoài ra, thông qua công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án phúc thẩm, giám đốc thẩm, Viện 1 đã ban hành 11 Báo cáo đề nghị Vụ 7 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Tổ chức 29 phiên tòa rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Đơn vị đã thành lập 02 đoàn kiểm tra đối với 02 Viện kiểm sát cấp tỉnh và 09 đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện, qua đó đã ban hành 11 bản kết luận kiểm tra đối với các đơn vị. Theo phân công của lãnh đạo VC1, Viện 1 đã chủ trì kế hoạch và xây dựng tài liệu Hội nghị “Trao đổi một số vướng mắc trong áp dụng BLHS và BLTTHS hiện nay”.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Biểu, Phó Viện trưởng Viện 1 đã trình bày dự thảo Chương trình công tác năm 2024 của đơn vị, theo đó trong năm công tác Viện 1 tập trung thực hiện tốt 03 khâu công tác đột phá:

Một là, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, thiết lập hồ sơ kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm,tái thẩm.

Hai là, kịp thời phát hiện vi phạm trong lĩnh vực hình sự để thực hiện kháng nghị, kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm.

Ba là, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện số hoá hồ sơ.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ các đồng chí đại diện các phòng nghiệp vụ đã sôi nổi tham luận, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong năm công tác. Qua đó, đề xuất được nhiều giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, hoàn thành  các chỉ tiêu công tác đã đề ra trong năm công tác 2024.

Đồng chí Phạm Quốc Khánh - Phó Viện trưởng VC1 phụ trách Viện 1 phát biểu tại hội nghị: Trong năm 2023, Viện 1 đã đạt được những thành tích nhất định, đơn vị cần tiếp tục phát huy. Đồng thời đồng chí quán triệt đơn vị cần đề cao hơn nữa trách nhiệm của mỗi kiểm sát viên phụ trách địa bàn để kịp thời phát hiện vi phạm, tăng cường thực hiện các chỉ tiêu công tác ngay từ đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh, trước diễn biến gia tăng số lượng án hình sự, đặc biệt là án ban chỉ đạo, cần có sự phân công Kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ, tham gia kiểm sát xét xử đảm bảo chất lượng thực hành quyền công tố tại phiên toà kết hợp với việc đào tạo bồi dưỡng kỹ năng tham gia phiên toà đối các kiểm sát viên mới bổ nhiệm.


Đồng chí Phạm Quốc Khánh - Phó Viện trưởng VC1 phát biểu tại hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo kết quả công tác năm 2023 và Chương trình công tác năm 2024 của đơn vị. Đồng thời, đồng chí cũng quán triệt đơn vị cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của các đồng chí lãnh đạo viện nghiệp vụ và lãnh đạo phòng. Tập trung tăng cường công tác chỉ đạo điều hành trong quản lý, phân công công việc và chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm, công tác đào tạo cán bộ và đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đồng thời, đồng chí Viện trưởng VC1 quán triệt đơn vị thực hiện nghiêm quy chế ngành để đạt được kết quả cao hơn nữa trong năm 2024.


Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Viện trưởng VC1 phát biểu chỉ đạo hội nghị


Đồng chí Vũ Hồng Điệp - Viện trưởng Viện 1 phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo VC1, Viện 1 sẽ phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ, có các biện pháp tổ chức thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo trương trình công tác đã đề.  


Đồng chí Vũ Hồng Điệp, Viện trưởng V1 phát biểu tại hội nghịBài viết: Lý Thị Thuỳ Trang

Ảnh: Nguyễn Minh Đức


 

Tin liên quan:

Trang: 1/10
Chuyển đến: