Tin hoạt động Viện cấp cao

Công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Văn phòng, Viện nghiệp vụ và các Phòng Viện nghiệp vụ thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội

(30/7/2019) | 0

Ngày 30/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, điều động chức vụ lãnh đạo Văn phòng, Viện nghiệp vụ và các Phòng Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Tham dự Lễ công bố và trao quyết định có các đồng chí lãnh đạo Viện, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội; lãnh đạo các Viện nghiệp vụ, Văn phòng; các kiểm sát viên cao cấp và một số công chức của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội chủ trì buổi lễ.

 Toàn cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Tư Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thay mặt lãnh đạo Viện đã công bố các quyết định:

- Quyết định số 12/QĐ-VKSTC ngày 29/7/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều động, bổ nhiệm ông Lê Đỗ Quyên, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng- Phòng Kiểm sát giải quyết án phúc thẩm Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự và hôn nhân gia đình giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội;

- Quyết định số 13/QĐ-VKSTC ngày 29/7/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hồng Điệp, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng- Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án kinh tế, tham nhũng, chức vụ Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội;

- Quyết định số 220/QĐ-VC1 ngày 30/7/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội bổ nhiệm ông Hoàng Minh Thành, Kiểm sát viên cao cấp – Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án ninh, ma túy, trật tự xã hội và án khác thuộc Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội;

Thời hạn bổ nhiệm theo các quyết định nêu trên là 05 năm, kể từ ngày 01/8/2019.

- Quyết định số 219/QĐ-VC1 ngày 30/7/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội điều động ông Đào Trọng Thuyết, Kiểm sát viên cao cấp - Trưởng phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án án ninh, ma túy, trật tự xã hội và án khác thuộc Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án phúc thẩm thuộc Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự và hôn nhân gia đình kể từ ngày 01/8/2019.

Đồng chí Lê Tư Quỳnh, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội công bố Quyết định các điều động, bổ nhiệm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhấn mạnh việc điều động, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo Văn phòng, Viện nghiệp vụ và các Phòng Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội là một yêu cầu tất yếu nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị trong tình hình mới; việc điều động, bổ nhiệm đã thể hiện sự ghi nhận của các cấp lãnh đạo và của tập thể đơn vị đối với những đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác.

Giao nhiệm vụ cho các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Quang Thành yêu cầu các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác của bản thân, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý chỉ đạo, điều hành để góp phần xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ công chức của đơn vị ngày một trưởng thành, góp sức đưa Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ngày càng phát triển đi lên.

Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội trao Quyết định

cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm

Thay mặt cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Đỗ Quyên cám ơn sự ghi nhận, tin tưởng của các cấp lãnh đạo và sự ủng hộ của đồng nghiệp đối với các đồng chí. Đồng thời, tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Đồng chí cho rằng đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trọng trách lớn lao, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để cùng các đồng chí trong đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm

Một số hình ảnh tại buổi lễ


Tin và ảnh: Minh Huấn

 

Tin liên quan:

Trang: 1/4
Chuyển đến: