Thi đua khen thưởng

Đảng ủy VKSND cấp cao tại Hà Nội phát động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp

(8/5/2020) | 0

Thực hiện Kế hoạch số 790-KH/ĐU ngày 20/4/2020 của Đảng ủy VKSND tối cao, ngày 05/5/2020, Đảng ủy VKSND cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 85-KH/ĐU, phát động thi đua đến toàn thể các cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ VKSND cấp cao tại Hà Nội để thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ VKSND cấp cao tại Hà Nội lần thứ I, tiến tới Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua đợt thi đua nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, niềm tự hào dân tộc; truyền thống vẻ vang ca ngành Kiểm sát nhân dân; củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng và người lao động đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập th, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác để phổ biến, học tập, nhân rộng.

Thời gian thực hiện đợt thi đua được tính từ 01/3/2020 đến hết tháng 12/2020. Nội dung thi đua bao gồm:

- Thực hiện có hiệu quả, thiết thực việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện lời Bác dạy cán bộ ngành Kiểm sát: “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”; thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

- Tuyên truyền về kết quả công tác đã đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả Đại hội các chi bộ trực thuộc, Đại hội Đảng bộ VKSND cấp cao tại Hà Nội lần thứ I, tiến tới Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động lựa chọn một hoặc một số việc làm cụ thể, thiết thực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc gắn với chức trách, nhiệm vụ của mình; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng tốt hơn những yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho ngành KSND.

- Tập trung nâng cao trách nhiệm của bí thư cấp ủy, của thủ trưởng đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Ngành phát động. Thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” hướng vào thực hiện các nhiệm vụ trng tâm, các khâu đột phá. Tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đơn vị; cán bộ, công chức nâng cao tính chuyên nghiệp, trung thực, trách nhiệm, tận tụy với công việc.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy VKSND cấp cao tại Hà Nội đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể đối với từng đảng viên, từng chi bộ trực thuộc. Yêu cầu các chi bộ tổ chức các hoạt động thi đua theo phương châm thiết thực,  hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí; lấy kết qu công tác với sản phẩm cụ thể làm căn cứ để đánh giá, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng chi bộ; gắn đợt thi đua này với thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020), tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia. Từ đó kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. 

                                                                                    Bài viết: Phí Hoàng Long (Văn phòng)

Tin liên quan:

Trang: 1/1
Chuyển đến: