Tin hoạt động ngành kiểm sát

Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát nhân dân

(18/3/2020) | 0
Ngày 16/3/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký ban hành Kế hoạch số 44/KH-VKSTC về việc tổ chức kỳ thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020. Trang Thông tin điện tử VKSND cấp cao tại Hà Nội xin đăng tải để giới thiệu cùng bạn đọc.    

 Đình Đức (sưu tầm)

Nguồn: vksndtc.gov.vn


Tin liên quan:

Trang: 1/2
Chuyển đến: