Tin hoạt động ngành kiểm sát

Quán triệt, triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân

(14/6/2019) | 0

Quán triệt, triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 13/6/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thủ trưởng, lãnh đạo cấp phòng và cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện cấp cao, Viện kiểm sát quân sự, Viện kiểm sát nhân dân các cấp...

Đồng chí Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Cục An ninh Chính trị nội bộ (Cục A03), Bộ Công an là báo cáo viên truyền đạt nội dung tại hội nghị. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao tới các điểm cầu tại Viểm kiểm sát nhân dân các cấp.

Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung, Cục A03, Bộ Công an truyền đạt các nội dung về bảo vệ bí mật nhà nước tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Cục A03, Bộ Công an phổ biến, quán triệt nội dung triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và thực trạng lộ, lọt bí mật nhà nước trong thời gian qua. Theo đó, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 (ngày 15/11/2018); Luật gồm 05 chương, 28 điều.

Toàn cảnh hội nghị

Luật quy định bí mật nhà nước là thông tin quan trọng, do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia dân tộc. Để phòng ngừa lộ, mất bí mật nhà nước và có căn cứ để xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, Luật quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, đáng chú ý như: Làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước trái pháp luật; soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung bí mật nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường hợp lưu giữ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về cơ yếu; truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu; đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông...

Đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lê Đức Xuân, Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh ý nghĩa, sự cần thiết và cấp bách của công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai những nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Chỉ thị số 03 ngày 3/7/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân; khẩn trương rà soát các văn bản, tài liệu mật để xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cần phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện sơ hở trong bảo mật thông tin và đề xuất khắc phục kịp thời lỗ hổng bảo mật.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo Văn phòng, Vụ 14, Vụ 15, Cục 2 phối hợp xây dựng danh mục bí mật nhà nước trong Ngành trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến; sửa đổi, bổ sung Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước; tham mưu ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh mạng; dự thảo Chỉ thị về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Ngành; tham mưu thành lập ban chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước...

                                                                                                     Thành Luân

Thái Hưng ST- nguồn vksndtc.gov.vn

Tin liên quan:

Trang: 1/2
Chuyển đến: