Tin hoạt động ngành kiểm sát

VKSND tối cao và các VKSND cấp cao triển khai công tác Quý IV/2019

(25/9/2019) | 0

Ngày 24/9/2019, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự, chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác Quý IV/2019 của VKSND tối cao và các VKSND cấp cao.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Quảng; các đồng chí Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thủ trưởng, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện trưởng, Chánh Văn phòng các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao.Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Quý III/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao. Theo đó, trong Quý III/2019, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III/2019. Tổ chức tốt Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ngành; báo cáo, thực hiện việc giải trình các nội dung đại biểu Quốc hội chất vấn tại kỳ họp Thứ 7, Quốc hội khóa XIV và phiên họp Thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Rà soát điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ có chức danh tư pháp hợp lý, tập trung vào những khâu công tác quan trọng; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt trong việc khởi tố, điều tra các vụ án về tham nhũng, kinh tế; tập trung đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành các quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy chế phối hợp. Nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng kỹ năng, các hội nghị hướng dẫn thực hiện những quy định mới của pháp luật; tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất và thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra chéo; đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chú trọng phối hợp điều tra tội phạm kỹ thuật số; đẩy nhanh việc xây dựng các đề án tăng cường cơ sở vật chất, các điều kiện bảo đảm công tác chuyên môn.


Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao quán triệt nghiêm  thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ngành; tăng cường chỉ đạo, điều hành việc thực hiện để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra. Quán triệt, thực hiện nghiêm kết luận, chỉ đạo của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong khởi tố, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử sơ thẩm một số vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đồng tình, ghi nhận, đánh giá cao; kiên quyết kháng nghị, bảo vệ quan điểm giải quyết một số vụ án lớn.

Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác đánh giá và bố trí, sắp xếp cán bộ; tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kế hoạch thi tuyển chọn, bổ nhiệm Kiểm sát viên, về kiện toàn bộ máy, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật và công tác phòng, chống tham nhũng trong Ngành. Công tác phối hợp tiếp tục duy trì tốt, phục vụ hiệu quả hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đạt được trong Quý III/2019. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn.

Toàn cảnh hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị khắc phục hạn chế, khó khăn, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Tăng cường tính chỉ động, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; rà soát, đối chiếu, tập trung giải quyết dứt điểm nhiệm vụ từ Quý III chuyển sang, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm Quý IV và cả năm 2019. Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu phục vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo, giải trình về công tác của Ngành tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Hoàn thành Đề án Vị trí việc làm trong Ngành; thang bảng lương; tổ chức tốt kỳ thi tuyển công chức và thi tuyển các chức danh tư pháp năm 2019 của Ngành. Kiện toàn chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; hoàn thành các quy định, quy chế về công tác cán bộ.


Đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng VKSND tối cao

trình bày Báo cáo tại hội nghị

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; tổng kết rút kinh nghiệm quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế điển hình. Đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác nghiệp vụ, công tác phối hợp. Thực hiện nghiêm quy định về hướng dẫn, trả lời thỉnh thị, giải đáp pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ. Chú trọng thực hiện tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo công tác nghiệp vụ. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thiện các đề án về đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Ngành giai đoạn 2020 - 2025 và bảo đảm kinh phí cho hoạt động đặc thù của Ngành. Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây nhà phục vụ nhiệm vụ tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trường Giang

Thái Hưng ST-nguồn VKSTC


 

 

Tin liên quan:

Trang: 1/2
Chuyển đến: