Tin tổng hợp

Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW và Chỉ thị số 33-CT/TW làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao

(2/10/2019) | 0

Ngày 30/9/2019, Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Đoàn khảo sát. Về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Quảng; các đồng chí Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng,

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư trong ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó, qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về "Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020" và các kết luận, chương trình về cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy Viện kiểm sát nhân dân; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Đồng thời, góp phần tích cực trong xây dựng Hiến pháp năm 2013 và hoàn thiện thể chế thuộc lĩnh vực tư pháp, thực hiện mục tiêu "xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Luật sư", nhận thức của Kiểm sát viên, cán bộ trong toàn Ngành về vị trí, vai trò của Luật sư khi tham gia tố tụng từng bước được nâng lên. Ý thức và trách nhiệm của các cấp Kiểm sát trong việc bảo đảm và tạo điều kiện để Luật sư thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngày càng tốt hơn, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, của cơ quan, tổ chức bảo vệ công lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa. Ngay sau khi Chỉ thị số 33-CT/TW được ban hành, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các tổ chức cơ sở đảng của ngành Kiểm sát nhân dân đã nghiêm túc quán triệt, triển khai đến tất cả các đảng bộ, chi bộ và đảng viên trong toàn Ngành tập trung thực hiện các chủ trương, giải pháp chính được nêu trong Chỉ thị.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng,

Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc

Một số Viện kiểm sát đã mở lớp nâng cao kỹ năng tranh tụng cho Kiểm sát viên, trong đó có sự tham gia của một số Luật sư có kinh nghiệm, uy tín đóng vai Luật sư trong các phiên tòa giả định để Kiểm sát viên và Luật sư nâng cao kỹ năng tranh tụng, sự hiểu biết lẫn nhau của các bên. Quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ định kỳ, đột xuất, Viện kiểm sát đã lồng ghép nội dung thanh tra, kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW qua việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm thực hiện Chỉ thị được thường xuyên, liên tục.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác cải cách tư pháp và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Luật sư trong thời gian qua. Đồng chí Trưởng đoàn công tác nhấn mạnh, việc tổng kết cải cách tư pháp là chủ trương của Bộ Chính trị, trong đó có việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW và Chỉ thị số 33-CT/TW. Qua việc khảo sát tại các tổ chức đảng, địa phương và các đảng bộ có hoạt động gắn với cải cách tư pháp, Đoàn công tác sẽ tham mưu với Bộ Chính trị về những chủ trương lớn liên quan đến cải cách tư pháp giai đoạn tiếp theo và xây dựng tài liệu văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đối với những kiến nghị, đề xuất của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đoàn khảo sát ghi nhận, sẽ tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo trình Bộ Chính trị xem xét, giải quyết.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thay mặt Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Lê Minh Trí tiếp thu các ý kiến của Đoàn khảo sát; đồng thời khẳng định sẽ quán triệt, chỉ đạo Viện kiểm sát các cấp tích cực triển khai các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cải cách tư pháp trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đề nghị Đoàn khảo sát kiến nghị với Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW và Chỉ thị số 33-CT/TW tham mưu với Bộ Chính trị nghiên cứu, ban hành Nghị quyết mới phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp giai đoạn mới, song vẫn giữ những nội dung cơ bản, nòng cốt trên nền tảng của Nghị quyết số 49-NQ/TW.

Trường Giang

 Thái Hưng ST-VKSTC


Tin liên quan:

Trang: 1/1
Chuyển đến: