Tin tổng hợp

UBTVQH cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIV

(13/5/2019) | 0

Sáng ngày 09/5, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 34, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

1.915 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, từ sau kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 1.915 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7

Qua tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri cho thấy cử tri và Nhân dân vui mừng phấn khởi trước những kết quả toàn diện về kinh tế xã hội của đất nước năm 2018 và những tháng đầu năm 2019. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần; an sinh xã hội được bảo đảm, việc chăm lo Tết Nguyên đán cho Nhân dân được các cấp, các ngành quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân còn lo lắng về một số vấn đề như: tính tự chủ của nền kinh tế từng bước được nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh còn thấp so với các nước trong khu vực. Tình hình mất an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường chưa được cải thiện; xuất hiện nhiều hành vi thiếu chuẩn mực về đạo đức, lối sống trong xã hội; một số vụ án giết người nghiêm trọng gây hoang mang trong xã hội; tình hình mua bán, vận chuyển ma túy diễn biến phức tạp; nhiều vụ tai nạn giao thông, cháy, nổ nghiêm trọng tiếp tục xảy ra; việc điều chỉnh giá điện, giá xăng tăng mạnh trong thời gian ngắn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh; tình hình khiếu nại, tố cáo còn bức xúc ở nhiều địa phương…

Kiến nghị 5 nhóm vấn đề

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ,  tại kỳ họp này, Đoàn Chủ tịch kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các cấp 5 vấn đề.

Thứ nhất, đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, phát triển hạ tầng giao thông, giảm ách tắc giao thông; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khơi dậy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác xã kiểu mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày dự thảo báo cáo tại phiên họp

Thứ hai, đề nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền các địa phương đề ra giải pháp tối ưu trong phân loại, xử lý rác thải; ứng dụng công nghệ hiện đại trong xử lý rác thải; tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân để bảo vệ môi trường; quan tâm đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Thứ ba, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, có các giải pháp kiên quyết, kịp thời đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy, vi phạm trật tự an toàn giao thông, an ninh mạng, băng nhóm “xã hội đen”.

Thứ tư, đề nghị các cơ quan tư pháp hướng dẫn thực hiện và thống nhất áp dụng pháp luật về một số hành vi, tội phạm liên quan đến ma túy, dâm ô với trẻ em, vi phạm an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm sử dụng mạng xã hội.

Thứ năm, đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, kịp thời có sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, bảo đảm sự hợp lý, liên thông từ Trung ương đến địa phương; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý, giám sát cán bộ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương, cơ sở; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ tạo cơ sở cho công tác giám sát và tổ chức thực hiện

Thảo luận tại phiên họp, cơ bản nhất trí với các nội dung trong báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng báo cáo đã phản ánh được tình trạng chung, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, của nhân dân về những vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, những vấn đề đang diễn ra trong xã hội mà chúng ta cần phải quan tâm giải quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại phiên họp

Cho biết báo cáo này liên quan chặt chẽ với các báo cáo khác trình ra tại kỳ họp thứ 7 như báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, báo cáo công tác tư pháp, báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo, cùng với các báo cáo giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng phải nhìn một cách tổng thể các báo cáo gửi đến Quốc hội kỳ họp thứ 7 này để có những quyết sách, chính sách, biện pháp để giải quyết tình hình, đặc biệt là đối với những vấn đề lớn xã hội quan tâm mà báo cáo đã nhấn mạnh như tình trạng tai nạn giao thông diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, vấn đề xâm phạm trẻ em; vấn đề phòng, chống cháy nổ, v.v....

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Mặt trận Tổ quốc tiếp tục rà soát để đánh giá kỹ thêm các vấn đề nổi lên như phát triển hạ tầng giao thông, an toàn giao thông, quy hoạch đô thị, tái cơ cấu nông nghiệp, y tế, bảo hiểm y tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vấn đề xây dựng nông thôn mới, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chính sách đối với người nghèo.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, về tổng quan báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phản ánh rất toàn diện, tuy nhiên đề nghị đánh giá cụ thể hơn những vấn đề liên quan đến xử lý giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri; nghiên cứu để lượng hóa các ý kiến kiến nghị đã được gửi đến đối với từng lĩnh vực, địa bàn, lĩnh vực nào có nhiều kiến nghị, lĩnh vực nào có kiến nghị nhiều lần nhưng chưa có chuyển biến để theo dõi giám sát.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kết luận nội dung thảo luận

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với 5 nhóm kiến nghị của Đoàn Chủ tịch và cho rằng các kiến nghị bám sát các nội dung ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, ghi nhận đây vừa là đề xuất kiến nghị cũng tạo cơ sở cho công tác giám sát tổ chức thực hiện của các cơ quan hữu quan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung kiến nghị về phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hỗ trợ sản xuất giúp đỡ người dân và doanh nghiệp; bổ sung kiến nghị về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng thời, rà soát phân loại làm rõ đề xuất kiến nghị nào đã được nêu nhiều lần và có lộ trình như vấn đề khai thác cát sỏi trái phép, chặt phá trừng…đề xuất kiến nghị nào mới cần phải yêu cầu tổ chức thực hiện, nội dung nào cần làm ngay và nội dung nào cần xử lý về chính sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ lưu ý, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện báo cáo để trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

                                                                                                        

                                                                                                              Bảo Yến - Trọng Quỳnh (quochoi.vn)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Thái Hưng ST- nguồn: vksndtc.gov.vn

Tin liên quan:

Trang: 1/1
Chuyển đến: