Tin tổng hợp

Hội nghị tổng kết thi hành Luật Phòng, chống ma túy

(27/9/2019) | 0
Ngày 25/9/2019, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008). Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị tổng kết thi hành Luật Phòng, chống ma túy được tổ chức nhằm đánh giá khách quan, đầy đủ việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy trong những năm qua, những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn và kiến nghị, đề xuất giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc, góp phần tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định: Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Sau khi Luật được ban hành, công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy đã được tiến hành một cách nghiêm túc, kịp thời và khoa học, đảm bảo các điều kiện cần thiết để đưa các quy định của Luật vào đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.


Toàn cảnh Hội nghị.

Việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy đã thu được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đã có sự đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, huy động được sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành, đông đảo quần chúng; nhiều mô hình tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy có hiệu quả được triển khai, nhân rộng; từng bước đổi mới công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy đạt được nhiều kết quả tốt; nhiều tổ chức, đường dây tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy lớn trong nước và xuyên quốc gia được phát hiện, bắt giữ; thu giữ lượng ma túy rất lớn.

Những kết quả triển khai Luật Phòng, chống ma túy nêu trên đã giúp kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, sau hơn 18 năm thi hành, các quy định của Luật Phòng, chống ma túy đã bộc lộ những tồn tại, bất cập, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống ma túy và công tác cai nghiện và quản lý sau cai, về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy...

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài ngành Công an dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu của các bộ, ban, ngành và Công an các đơn vị, địa phương đã trình bày báo cáo tham luận một cách thẳng thắn, tập trung làm rõ hơn kết quả thi hành Luật Phòng, chống ma túy tại các đơn vị, đồng thời đưa ra những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn và kiến nghị, đề xuất giải pháp giải quyết khó khăn vướng mắc. Đặc biệt, nhiều đại biểu đã chỉ ra rằng sự không thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phòng, chống ma túy là yếu tố ảnh hưởng lớn đến hoạt động triển khai Luật Phòng, chống ma túy. Bên cạnh đó, một số đề xuất nêu ra tại Hội nghị cũng được rất nhiều người quan tâm như đề xuất việc quản lý, sử dụng tang vật thu được trong các vụ án ma túy; công tác phối hợp giữa các lực lượng phòng, chống tội phạm; sử dụng các phương pháp y học đông y và các biện pháp can thiệp y học khác trong điều trị cho cai nghiện...

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương chúc mừng các tập thể, cá nhân của các bộ, ngành, Công an các đơn vị, địa phương đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết triển khai Luật Phòng, chống ma túy trong thời gian qua. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện Luật trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo và các đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu xây dựng hệ thống văn bản pháp luật về phòng, chống ma túy phải thống nhất, đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Cần xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong và ngoài nước nhằm chủ động tấn công ma túy từ xa, ngăn chặn trước khi ma túy được vận chuyển vào trong nội địa. Đặc biệt, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng cần làm tốt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.


 

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc

trong thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008).

(bocongan.gov.vn) Thái Hưng ST-VKSCC

Tin liên quan:

Trang: 1/1
Chuyển đến: