Vấn đề bạn đọc quan tâm

Giới thiệu “Tuyển tập thông báo rút kinh nghiệm và kiến nghị nghiệp vụ của các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao (từ năm 2015 đến năm 2018)”

(3/1/2020) | 0

      Giới thiệu “Tuyển tập thông báo rút kinh nghiệm và kiến nghị nghiệp vụ của các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao (từ năm 2015 đến năm 2018)” 

          Để góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác kiểm sát giải quyết các loại án, về nhận thức áp dụng pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Được sự quan tâm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tiến sỹ Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tiến sỹ Nguyễn Quang Thành - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội;

Năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã chủ trì phối hợp với các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và tại Thành phố Hồ Chí Minh thu thập tài liệu và đã trực tiếp biên soạn Cuốn sách có tựa đề Tuyển tập thông báo rút kinh nghiệm và kiến nghị nghiệp vụ của các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao (thời gian từ năm 2015- 2018). Nội dung Tuyển tập bao gồm các thông báo rút kinh nghiệm, kiến nghị được rút ra từ thực tiễn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, hành chính, các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại của các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao nhận thức về pháp luật cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ; hạn chế những vi phạm tương tự xảy ra, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của các Kiểm sát viên trong giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử.

Sau khi hoàn thành biên soạn vào tháng 11/2019, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã phối hợp với Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tạp chí Kiểm sát và Nhà xuất bản Công an nhân dân hoàn thành xuất bản, in và phát hành 3000 cuốn sách Tuyển tập thông báo rút kinh nghiệm và kiến nghị nghiệp vụ của các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao (thời gian từ năm 2015- 2018) vào đầu tháng 12/2019. Cuốn sách gồm 02 tập và 830 trang, khổ 19x27cm, trong đó:

Tập 1: Hình sự và Kinh doanh thương mại (gồm 02 phần và 378 trang)

Hình ảnh cuốn sách tập 1

Tập 2:  Dân sự và Hành chính (gồm 02 phần và 452 trang)

 

                                                                         Hình ảnh cuốn sách tập 2


Cuốn sách như lời tri ân gửi đến các đồng nghiệp là cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát nhân dân. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

Bài viết: Minh Minh - VC1

Ảnh: Huy Hải -  VC1

Tin liên quan:

Trang: 1/1
Chuyển đến: