Tin hoạt động ngành kiểm sát

Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về công tác triển khai xây dựng Đảng

(6/5/2019) | 0

Ngày 26/4/2019, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.


Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao... Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương là báo cáo viên truyền đạt nội dung tại hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao tới các điểm cầu đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh và VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, VKSND cấp cao TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt các nội dung về những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như những kết quả bước đầu qua 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Theo đó, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có 6 nhiệm vụ trọng tâm trong đó công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Hai nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng mà Đại hội XII đã xác định là: 1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 2) Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Để thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Trung ương đã cụ thể hóa ở 3 Hội nghị Trung ương và ban hành 4 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng, là: Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 18 và 19 ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cảm ơn báo cáo viên đã truyền đạt những thông tin hữu ích về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự lắng nghe nghiêm túc của các đảng viên dự hội nghị. Đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị chuyên đề là một trong những biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, Đảng viên; từ đó nâng cao nhận thức và triển khai hiệu quả các nội dung Nghị quyết Đại hội XII.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu trong thời gian tới, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định; chuẩn bị tiến hành sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thành Luân

                                                                                                      

           (Thái Hưng ST- nguồn: Trang TTĐT  VKSND tói cao)

Tin liên quan:

Trang: 1/1
Chuyển đến: