Tin hoạt động Viện cấp cao

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2020

(13/1/2021) | 0

Ngày 08/01/2021, Đoàn đại biểu Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội do đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021. Hội nghị do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Đảng, Nhà nước tới dự và chỉ đạo Hội nghị.


  Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của ngành Kiểm sát nhân dân được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, từ điểm cầu tại trụ sở VKSND tối cao đến 817 điểm cầu của các đơn vị trong toàn Ngành. Tại Hội nghị, các đại biểu được theo dõi Video clip tóm tắt kết quả công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2020 của ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn Ngành quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, các nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Toàn Ngành đã nỗ lực triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, tạo được sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, nhất là nhiệm vụ phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng; đã thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được Quốc hội giao, kết quả công tác năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã có những đóng góp nổi bật vào kết quả chung của toàn Ngành và năm 2020 tiếp tục là một trong số các tập thể vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ do có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua. 

 

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao
trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2020 cho 20 tập thể thuộc ngành Kiểm sát nhân dân

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trình bày Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021. Chỉ thị nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, toàn ngành Kiểm sát nhân dân xác định mục tiêu trọng tâm là: Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Xác định công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2021 và nhiệm kỳ tới. Tiếp tục thực hiện khâu đột phá là công tác cán bộ, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên toàn Ngành; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học kiểm sát, hướng dẫn áp dụng pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn ngân sách được cấp để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ …

Trên cơ sở Chỉ thị công tác năm 2021 của Ngành, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa trong xây dựng chương trình kế hoạch công tác để vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác năm 2021 của Đơn vị.

Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của VKSND cấp cao tại Hà Nội dự kiến diễn ra trong ½ ngày, bắt đầu từ 08 h ngày 14/01/2021, tại trụ sở VKSND tối cao - số 9 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội./.

                                                                         

Bài và ảnh: Phạm Minh Huấn

Tin liên quan:

Trang: 1/6
Chuyển đến: