Tin hoạt động Viện cấp cao

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát giải quyết án hành chínhản lý Nhà nước về đất đai, quản lý Nhà nước về thuế.

(13/10/2020) | 0

Tiếp nối chương trình đào tạo tại chỗ, ngày 01/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở tiếp Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc giải quyết một số vụ án khởi kiện đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, quản lý Nhà nước về thuế.


Tham dự và chỉ đạo Lớp học có đồng chí Nguyễn Quang Thành-Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, các đồng chí Phó Viện trưởng cùng toàn thể công chức, kiểm tra viên, kiểm sát viên trong đơn vị.


Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy- Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện 3 với bài giảng về kỹ năng xác định thời hiệu khởi kiện, đối tượng khởi kiện, phạm vi giải quyết trong vụ án hành chính

Đồng chí Lê Song Lê- Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện 3 với bài giảng về kỹ năng kiểm sát giải quyết vụ án hành chính dạng dây, có đông người khởi kiện và đối tượng khởi kiện có cùng tính chất 

Đồng chí Lê Thị Thu Hà – Kiểm sát viên cao cấp, Phó Trưởng phòng với bài giảng về kỹ năng kiểm sát giải quyết án hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về thuế

Tham gia giảng dạy tại Lớp học là các đồng chí Kiểm sát viên cao cấp của Viện 3 có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ án hành chính: đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Viện trưởng Viện 3; đồng chí Lê Song Lê - Phó Viện trưởng Viện 3 và đồng chí Lê Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng.

Thông qua tổng hợp một số vụ án hành chính có tính chất phức tạp, nhiều quan điểm khác nhau về hướng xử lý, các giảng viên đã chia sẻ kinh nghiệm, trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu về từng vấn đề của vụ án, chỉ ra các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết và nêu ra các nội dung cần tập trung nghiên cứu, thảo luận. Nội dung giảng dạy đi sâu vào kỹ năng xác định thời hiệu khởi kiện, đối tượng khởi kiện, phạm vi giải quyết của vụ án hành chính; kỹ năng kiểm sát giải quyết các vụ án có cùng tính chất liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một dự án và kỹ năng kiểm sát giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế.


Phát biểu, thảo luận  tại lớp học

            

Buổi học diễn ra sôi nổi, các ý kiến phát biểu thảo luận, trao đổi của các học viên đưa ra đều được các giảng viên trả lời cụ thể làm sáng tỏ các vấn đề còn có các ý kiến khác nhau. Thông qua buổi học, mỗi học viên đã rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm quý báu, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kỹ năng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, giải quyết án hành chính.

Bài và ảnh: Nguyễn Tuấn Anh (Viện 3)

Tin liên quan:

Trang: 1/6
Chuyển đến: