Tin hoạt động Viện cấp cao

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

(24/6/2020) | 0

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH - VKSTC ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Viện KSND tối cao về sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020, chiều ngày 22/6/2020, Viện KSND cấp cao tại Hà Nội (VC1) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

            Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các Viện nghiệp vụ cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Tư Quỳnh, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của VKSND cấp cao tại Hà Nội. Trong kỳ, đơn vị đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2020 bám sát các chỉ tiêu theo yêu cầu được nêu trong Nghị quyết số 96 của Quốc hội và các chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát. Chất lượng, tiến độ nghiên cứu, xây dựng hồ sơ kiểm sát các vụ án theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, chất lượng phát biểu quan điểm, tranh tụng tại phiên tòa được đảm bảo; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của VKSND cấp cao tại Hà Nội được Tòa án chấp nhận đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra, số lượng kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm ban hành đều tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2019. Đã thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, thụ lý, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị GĐT, TT. Đơn vị đã thực hiện tốt công tác giải đáp, hướng dẫn pháp luật với việc ban hành 100% văn bản trả lời thỉnh thị về đường lối giải quyết vụ án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết án của các đơn vị VKS cấp dưới trong khu vực; Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các trang bị, phương tiện phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý chỉ đạo điều hành và công tác nghiệp vụ.


Đồng chí Lê Tư Quỳnh, Phó Viện trưởng VC1 báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã tập trung đánh giá những hạn chế, thiếu sót, khó khăn vướng mắc trong từng lĩnh vực công tác, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục. Đồng thời, Hội nghị đã xác định những nhiệm vụ công tác trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2020 như sau: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị về công tác nghiệp vụ của Viện trưởng VKSND tối cao; triển khai các phong trào thi đua, tổ chức lễ kỷ niệm, tích cực hưởng ứng các hoạt động văn hóa, thể thao do Viện KSND tối cao tổ chức chào mừng 60 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân; tăng cường kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật nội vụ trong toàn đơn vị; rà soát, bố trí hợp lý số cán bộ hiện có trong các lĩnh vực công tác để phát huy tốt nhất năng lực, sở trường của từng cán bộ; tập trung thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu công tác, nhất là các chỉ tiêu về kháng nghị phúc thẩm, giải quyết đơn GĐT, TT; chú trọng nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ công tác THQCT & KSXX phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, án trị an phức tạp, án kháng cáo kêu oan; tiếp tục tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tại chỗ; chủ động đôn đốc, phối hợp với VKS địa phương về chế độ thông tin báo cáo, công tác kiểm sát bản án; tăng cường kiểm tra đối với VKS cấp tỉnh về công tác THQCT & KSXX và kiểm tra đối với VKS cấp huyện về công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án; tiếp tục duy trì việc theo dõi, tích lũy vi phạm trong hoạt động tư pháp để ban hành kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm và tổng hợp xây dựng chuyên đề; thường xuyên rà soát các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ, nhất là những chỉ tiêu mới, chỉ tiêu sửa đổi theo Quyết định số 139 để hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra và chuẩn bị tốt việc tổng kết công tác năm 2020 của đơn vị, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021./.


 

Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội

 kết luận Hội nghị 


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả đạt được của VKSND cấp cao tại Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức VKSND cấp cao tại Hà Nội phát huy thành tích đạt được, đoàn kết, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong 6 tháng cuối năm.

Thay mặt VKSND cấp cao tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao và cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao. Đồng chí Viện trưởng cũng kết luận, nhấn mạnh những nội dung công việc đơn vị cần tập trung hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng thời khẳng định với quyết tâm của tập thể Lãnh đạo Viện cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo,VKSND cấp cao tại Hà Nội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Bài: Phạm Minh Huấn

Ảnh: Đỗ Việt Lâm


Tin liên quan:

Trang: 1/5
Chuyển đến: