Tin hoạt động Viện cấp cao

Chi bộ Viện 2 - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

(31/3/2020) | 0

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, ngày 27/3/2020, Chi bộ Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Chi bộ Viện 2) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.


Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.


Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Vũ Quang Huy - Bí thư Chi bộ đương nhiệm đã phát biểu khai mạc; trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chi bộ và kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.  Theo đó, trong Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Viện 2 luôn quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Chi bộ; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng; công tác giám sát, kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng; công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu công tác hàng năm của Chi bộ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chi bộ luôn được xếp loại hoàn thành và tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Sau khi nghe Báo cáo Chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về kết quả, về hạn chế, tồn tại trong hoạt động của Chi bộ Viện 2 Nhiệm kỳ qua; làm rõ hơn những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.


Đồng chí Phạm Văn Hòa – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Viện trưởng

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     

        Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Chấp hành Chi bộ và toàn thể Chi bộ Viện 2 trong nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng chí đề nghị trong Nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu công tác chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị chung của toàn Ngành.


Ban Chấp hành Chi bộ Viện 2 nhiệm kỳ 2020 – 2022 ra mắt Đại hội


Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ (Chi ủy) Viện 2 nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí, trong đó: đồng chí Vũ Quang Huy – Viện trưởng Viện 2 được bầu là Bí thư Chi bộ; đồng chí Lã Thị Tú Anh - Phó Viện trưởng Viện 2 được bầu là Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Trần Thị Thùy Linh- Bí thư Chi đoàn Viện 2 được bầu là Chi ủy viên. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với 100% đảng viên tham dự Đại hội biểu quyết tán thành. 

 

 

Bài viết: Lê Thùy Linh

Ảnh: Trần Trà Giang

 

Tin liên quan:

Trang: 1/5
Chuyển đến: