Tin hoạt động Viện cấp cao

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội triển khai công tác năm 2020

(7/1/2020) | 0

Sáng ngày 02/01/2020, tại Hà Nội, VKSND cấp cao tại Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.


Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ và Văn phòng VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo VKSND 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, cùng toàn thể công chức, người lao động của VKSND cấp cao tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội chủ trì Hội nghị.Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo tổng kết đánh giá: Năm 2019, VKSND cấp cao tại Hà Nội thụ lý 2.862 vụ án phúc thẩm, 315 vụ án giám đốc thẩm, tái thẩm các loại, tăng so với cùng kỳ năm 2018. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử được lãnh đạo Viện quan tâm chỉ đạo kịp thời, có chất lượng. Đặc biệt, năm 2019 đơn vị đã tham gia xét xử nhiều vụ án tham nhũng lớn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm và phúc thẩm trong quá trình giải quyết vụ án, cử Kiểm sát viên có kinh nghiệm tham gia vụ án ngay từ giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm nên đã nắm chắc các nội dung vụ án, diễn biến phát sinh tại phiên toà sơ thẩm để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tham gia phiên tòa phúc thẩm. Do đó việc giải quyết các vụ án đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật. Công tác kiểm sát bản án, quyết định, giải quyết đơn để kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và bảo vệ kháng nghị luôn được coi trọng, đã kiên quyết kháng nghị khi phát hiện có vi phạm và bảo vệ kháng nghị theo đúng quy định của pháp luật...

VKSND cấp cao tại Hà Nội đã tăng cường tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm về nghiệp vụ. Thông qua thực tiễn kiểm sát xét xử các vụ án liên quan đến lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức nghiên cứu trên 1.000 hồ sơ vụ án và chủ trì phối hợp với 28 Viện kiểm sát cấp tỉnh khu vực phía Bắc tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo tổng kết và tổ chức thành công Hội nghị “Nhận diện vi phạm, tội phạm thông qua thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án tín dụng, ngân hàng khu vực phía Bắc (2015-2018)”. Hội nghị đã được Lãnh đạo Viện KSND tối cao và Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đánh giá đạt chất lượng tốt, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn hoạt động của Ngân hàng và của các cơ quan tiến hành tố tụng thông qua việc tổng hợp và tuyên truyền phổ biến để nhận diện và phòng chống các dạng vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng. 

Để góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác kiểm sát giải quyết các loại án, về nhận thức áp dụng pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan; năm 2019, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn tài liệu và tổ chức các lớp học, tập huấn cho cán bộ, công chức của đơn vị. Trên cơ sở kinh nghiệm tích lũy từ thực tiễn công tác kiểm sát, các đồng chí kiểm sát viên cao cấp và Lãnh đạo Viện đã truyền đạt các kỹ năng cơ bản về nghiên cứu hồ sơ, xây dựng báo cáo đề xuất giải quyết án, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án, công tác chuẩn bị cho việc tham gia phiên tòa phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa…với phương châm “Cầm tay chỉ việc”, để đào tạo cán bộ theo hướng “Giỏi một việc, biết nhiều việc”. Qua đó đã trang bị cho các cán bộ công chức, đặc biệt là số công chức mới tuyển dụng và số kiểm sát viên mới được bổ nhiệm cách tiếp cận, nghiên cứu giải quyết án được nhanh chóng, khoa học, gắn với điều kiện cụ thể của đơn vị;

Năm 2019, VKSND cấp cao tại Hà Nội cũng đã chủ trì phối hợp với các VKSND cấp cao tại Đà Nẵng và tại Thành phố Hồ Chí Minh thu thập tài liệu và trực tiếp biên soạn Cuốn sách có tựa đề Tuyển tập thông báo rút kinh nghiệm và kiến nghị nghiệp vụ của các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao (thời gian từ năm 2015- 2018). Nội dung Tuyển tập bao gồm các thông báo rút kinh nghiệm, kiến nghị được rút ra từ thực tiễn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, hành chính, các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại của các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao nhận thức về pháp luật cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ của toàn Ngành; hạn chế những vi phạm tương tự xảy ra, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của các Kiểm sát viên trong giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử.

Từ những kết quả nêu trên, năm 2019 VKSND cấp cao tại Hà Nội đã vinh dự được tặng “Cờ thi đua Chính phủ”; Văn phòng VKSND cấp cao tại Hà Nội được tặng “Cờ thi đua dẫn đầu Khối”; 02 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành KSND”; 25 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 23 cá nhân và 04 tập thể được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao;...

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND

tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND cấp cao tại Hà Nội 


và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị  


Thay mặt Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Huy Tiến- Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND cấp cao tại Hà Nội và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đồng chí đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà VKSND cấp cao tại Hà Nội đã đạt được trong năm 2019, góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn ngành KSND.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh: Năm 2020, đơn vị cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2020; Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi hạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của ngành Kiểm sát nhân dân. Phối hợp có trách nhiệm với các đơn vị liên quan trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành; nhìn nhận, đánh giá về vai trò và vị trí quan trọng của Viện kiểm sát cấp cao trong hệ thống VKSND sau 05 năm được thành lập và đi vào hoạt động;

VKSND cấp cao tại Hà Nội cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý chỉ đạo điều hành, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường trách nhiệm trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm đối với án hình sự và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động; phối hợp với Toà án tổ chức có hiệu quả phiên toà rút kinh nghiệm; đẩy nhanh tiến độ giải quyết án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, đặc biệt là các vụ án tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm, án kêu oan. Ngoài ra, đơn vị cần tăng cường quan hệ phối hợp, thực hiện tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát địa phương. Thường xuyên rà soát, bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trật tự nội vụ trong đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hoá hồ sơ vụ án...

 

 

Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao và bế mạc Hội nghị

 

Thay mặt VKSND cấp cao tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Quang Thành- Viện trưởng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao và hứa sang năm 2020, VKSND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020 của VKSND cấp cao tại Hà Nội đã kết thúc và thành công tốt đẹp./.


Bài và ảnh: Thu Bắc (Văn phòng VC1)


Tin liên quan:

Trang: 1/3
Chuyển đến: