Tin hoạt động Viện cấp cao

Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội chú trọng chăm lo đời sống đoàn viên và làm tốt công tác chuyên môn

(25/9/2019) | 0

Là Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn VKSND tối cao, Công đoàn Viện cấp cao 1 có 158 đoàn viên. Đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của Công đoàn Viện cấp cao 1 được đào tạo cơ bản, đa số có tuổi đời, tuổi nghề rất trẻ, có 73/158 (chiếm 46,2%) là đoàn viên thanh niên. Có khá nhiều công chức trẻ mới ra trường, thu nhập thấp, phải thuê nhà ở. Một số đồng chí được điều động từ các địa phương lên cũng chưa ổn định cuộc sống. Tuy gặp không ít khó khăn nhưng được lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn động viên kịp thời nên nhìn chung, đoàn viên Công đoàn đều ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực, trách nhiệm. 

Ban chấp hành Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Viện cấp cao 1, sự quan tâm của lãnh đạo Viện và chỉ đạo thường xuyên của Công đoàn VKSND tối cao, Ban chấp hành Công đoàn Viện cấp cao 1 đã tích cực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2014-2019, nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, người lao động hàng năm của Viện cấp cao 1.

Tham gia thực hiện tốt công tác chuyên môn

Đoàn viên công đoàn là công chức nghiệp vụ đã nghiên cứu 7349 vụ án theo thủ tục phúc thẩm, trong đó đã giải quyết 6598 vụ, đang giải quyết 751 vụ. Về công tác kháng nghị phúc thẩm, đã kháng nghị 99 vụ, đã giải quyết 83 vụ, còn đang giải quyết 16 vụ. Nghiên cứu 1169 vụ án giám đốc thẩm, tái thẩm (án mới), đã giải quyết 1093 vụ, đang giải quyết 76 vụ. Về công tác giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm: Đã giải quyết 7334/ 8019 việc thụ lý, còn đang giải quyết 685 việc.

Đoàn viên công đoàn đã xây dựng 155 thông báo rút kinh nghiệm, 85 kiến nghị, xây dựng 2 đề án, 3 đề tài cấp bộ, 1 đề tài cấp cơ sở và nhiều chuyên đề nghiệp vụ khác. Đã tham gia xây dựng 25 quy chế, quy trình, quy định làm cơ sở để đơn vị hoạt động có hiệu quả. Tham gia tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo lớn, đặc biệt là hội nghị rút kinh nghiệm về án hành chính, với sự tham dự của UBND các tỉnh, VKSND các tỉnh trong khu vực. Đoàn viên Công đoàn là cán bộ, công chức, người lao động làm công tác văn phòng như tham mưu tổng hợp, thống kê và công nghệ thông tin, tiếp dân và xử lý đơn, hành chính, quản trị, tổ chức cán bộ, thanh tra, thi đua khen thưởng…đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của đơn vị. Liên tục trong 02 năm (2017 - 2018), Viện cấp cao 1 đều được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua, được tặng cờ thi đua của Chính phủ, các năm còn lại được tặng cờ thi đua của Ngành.

 Công tác tham gia xây dựng pháp luật; kiểm tra, giám sát; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên

Trong nhiệm kỳ vừa qua, đoàn viên Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng 25 quy trình, quy chế, quy định trong tất cả các lĩnh vực công tác nhằm giúp lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; góp ý vào các dự án Luật về tư pháp, các văn bản pháp lý của Ngành với chất lượng tốt; tham gia xây dựng nhiều đề tài cấp bộ, cấp cơ sở, đề án, chuyên đề nghiệp vụ khác.

Công đoàn đãc tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, trong đó tập trung tham gia, giám sát việc thực hiện các chế độ nâng bậc lương, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công đoàn phối hợp cùng đơn vị nghiên cứu sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm tiết kiệm chi phí thường xuyên, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, các nguồn thu và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động; tham gia xây dựng bảng tính chỉ tiêu về chuyên môn nghiệp vụ, là thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức và làm cơ sở để đánh giá, bình bầu, xếp loại thi đua hàng năm.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cấp có thẩm quyền xét duyệt và kết nạp 10 đoàn viên ưu tú, xuất sắc đứng vào hàng ngũ của Đảng; bồi dưỡng, đánh giá, nhận xét cho 10 đoàn viên là đảng viên dự bị được chuyền đảng chính thức.

Hàng năm, Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo đầy đủ nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định và đảm bảo dân chủ thực sự, qua đó đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực của cán bộ, đoàn viên trong việc xây dựng đơn vị. Đoàn viên cũng hết sức tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần quan trọng tạo nên sự đoàn kết, nhất trí trong đơn vị.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí

trao Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND cấp cao tại Hà Nội 

Công tác chăm lo đời sống đoàn viên Công đoàn và hoạt động xã hội

Việc chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động được Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên quan tâm, công tác động viên thăm hỏi, trợ cấp khó khăn được thực hiện kịp thời. Đặc biệt với những trường hợp đoàn viên bị mắc bệnh hiểm nghèo, Ban chấp hành Công đoàn đã có văn bản đề nghị công đoàn VKSND tối cao quan tâm hỗ trợ.

Cùng với việc chăm lo cho cán bộ đoàn viên, Công đoàn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp, ủng hộ các quỹ. Trong đó nổi bật là các hoạt động ủng hộ quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Xây dựng nhà tình nghĩa ở đảo Lý Sơn, ủng hộ xây dựng “Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma”, ủng hộ các chiến sỹ Trường Sa, tổ chức quyên góp ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt và các cuộc vận động khác do Công đoàn cấp trên phát động.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của đơn vị, nghị quyết, chủ trương công tác Công đoàn

Thực hiện nghị quyết Đại hội công đoàn VKSND tối cao, Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức hàng năm, Công đoàn Viện cấp cao 1 đã tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của Ngành, cơ quan, đơn vị, công đoàn cấp trên phát động như: Tham gia cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” trong các năm 2015, 2016; phối hợp chính quyền phát động cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật”. Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế về nghiệp vụ, công vụ của cơ quan, đơn vị, nghiêm túc chấp hành việc sử dụng trang phục Ngành, đảm bảo kỷ luật lao động và giờ làm việc hành chính.

Đoàn thể thao Viện cấp cao 1 tham dự Giải thể thao của Ngành

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển mạnh. Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành Công đoàn Viện cấp cao 1 đã tổ chức cho các đoàn viên tham gia tích cực hai giải thể thao do Công đoàn VKSND tối cao tổ chức trong các năm 2016, 2017, đạt các giải Nhất, Nhì toàn đoàn và nhiều giải khác. Ngoài ra, Đoàn viên cũng tham gia các Câu lạc bộ cầu lông, bóng bàn, tenis của Công đoàn VKSND tối cao nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất.

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, người lao động

 Công đoàn kết hợp với chính quyền phát động nhiều đợt thi đua, đồng thời hưởng ứng các cuộc thi đua do Công đoàn VKSND tối cao phát động nhân các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước. Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức phát động thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua và cá nhân. Do vậy trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã đạt được một số thành tích đáng ghi nhận sau đây:

  Về chính quyền: Năm 2015, đơn vị được tặng Huân chương lao động hạng Nhất, được tặng Cờ thi đua của Chính phủ trong hai năm 2017, 2018, các năm còn lại được tặng Cờ thi đua của Ngành. Về cá nhân, có 82 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 9 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua Ngành, 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Về công đoàn: Công đoàn Viện cấp cao 1 liên tục đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc, riêng năm 2016 và năm 2017 được tặng Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam, các năm còn lại được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao. Tổ nữ công 2 năm liên tục được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao (2016-2017). Về cá nhân, từ năm 2014 đến nay, đối với công tác công đoàn, có 14 cá nhân được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, 71 cá nhân được Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao tặng Giấy khen. Trong phong trào thi đua ‘“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có 100% nữ cán bộ, công chức được công nhận danh hiệu nêu trên, trong đó có 7 cá nhân được tặng Bằng khen của Viện trưởng, 50 cá nhân được tặng Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao.

Từ những kết quả trên có thể khẳng định, trong 5 năm qua phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, người lao động đã có sự phát triển vượt bậc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn hàng năm và góp phần xây dựng Đảng bộ, đơn vị, tổ chức Công đoàn ngày một vững mạnh.

Thái Hưng

VKSND cấp cao tại Hà Nội

Nguồn Trang tin VKSTC 


Tin liên quan:

Trang: 1/3
Chuyển đến: