Tin hoạt động Viện cấp cao

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

(19/6/2019) | 0

Ngày 17/6/2019, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội; lãnh đạo các Viện nghiệp vụ, Văn phòng; lãnh đạo các phòng trực thuộc Viện nghiệp vụ, Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động đang công tác tại VKSND cấp cao tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Quang Thành- Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Đông chí Nguyễn Quang Thành,Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội chủ trì Hội nghị

 

Theo Báo cáo sơ kết được trình bày tại Hội nghị: 6 tháng đầu năm 2019, VKSND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện mạnh mẽ cơ chế ủy quyền, phân công trách nhiệm cụ thể trong tập thể lãnh đạo Viện; chủ động rà soát kết quả thực hiện các quy trình, quy định của đơn vị để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn công tác. Đặc biệt, đã đề ra và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá về công tác nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ để tổng hợp, rút kinh nghiệm từ thực tiễn công tác nhằm đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ cho cán bộ, công chức để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đơn vị, đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKS địa phương.


Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2019, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã thực hiện cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra. Về giải quyết án: Thụ lý 1.915 vụ án phúc thẩm các loại, tăng 204 vụ so với cùng kỳ năm trước; đã giải quyết 981 vụ, đạt tỷ lệ 46,5%. Thụ lý 194 vụ án giám đốc thẩm, tái thẩm; đã giải quyết 92 vụ, đạt tỷ lệ 47,5%. Qua kiểm sát xét xử, đã đề nghị hủy án 29 vụ (do bản án, quyết định sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng về tố tụng và về nội dung giải quyết), đã được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận hủy án. Trong kỳ, đã ban hành 21 kháng nghị phúc thẩm. Tỷ lệ số kháng nghị  phúc thẩm được Tòa án chấp nhận vượt so với chỉ tiêu của Ngành đề ra (án hình sự đạt 74,8%; án dân sự, hành chính đạt 82,6%). Ban hành 44 kháng nghị giám đốc thẩm (tăng 19 kháng nghị so với cùng kỳ năm trước). Số án giám đốc thẩm, tái thẩm do VKSND cấp cao tại Hà Nội kháng nghị được Tòa án chấp nhận kháng nghị đạt tỷ lệ 88%. Ngoài ra, đã ban hành 10 kiến nghị, 22 thông báo rút kinh nghiệm, đạt 90%; tổ chức tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm đạt 75% so với chỉ tiêu kế hoạch của cả năm 2019.


Về giải quyết đơn:

Thực hiện tốt việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo. Đã tiếp 297 lượt công dân, tiếp nhận 3.254 đơn, đã giải quyết 1748 đơn/762 việc đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Tỷ lệ số vụ việc đã giải quyết đơn tính trên số vụ việc đã rút được hồ sơ chính là 64,3%; trả lời thỉnh thị cho các Viện kiểm sát địa phương đảm bảo chất lượng và kịp thời.


Công tác báo cáo, thống kê công nghệ thông tin

Được thực hiện đầy đủ, đúng hạn, chính xác theo quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đã thành lập và đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử để kịp thời phản ánh các hoạt động của Đơn vị và trao đổi nghiệp vụ, góp phần tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật.

Toàn cảnh Hội nghị


Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị tiếp tục được đẩy mạnh. Chủ động kiện toàn, sắp xếp, phân công, phân nhiệm rõ ràng, phù hợp với sở trường của cán bộ. Đã rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 và xây dựng mới cho giai đoạn tiếp theo. Cử cán bộ tham gia các lớp nâng cao trình độ nghiệp vụ và chính trị. Đã thành lập Ban Chỉ đạo va triển khai xây dựng bộ tài liệu về kỹ năng nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; kỹ năng giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các loại án, để tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tại chỗ cho cán bộ, kiểm sát viên, nhất là cho các cán bộ trẻ mới vào Ngành và các Kiểm sát viên cao cấp mới được bổ nhiệm.


Đã thực hiện nghiêm túc quy định về tài chính, kế toán, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật lao động, văn minh nơi công sở…Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tham gia xây dựng pháp luật, đã đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng đối với các văn bản của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị cho ý kiến. Đặc biệt, đã tiến hành xong việc lựa chọn, sàng lọc, tổng hợp dữ liệu, xây dựng báo cáo chuyên đề phục vụ hội nghị “Nhận diện những vi phạm phổ biến qua thực tiễn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng”;…


Hội nghị đã nghe ý kiến tham luận của các cán bộ lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tham dự Hội nghị. Các ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo sơ kết và bổ sung thêm một số kết quả đã đạt được cũng như một số hạn chế, thiếu sót, đề xuất giải pháp khắc phục.

 

Đ/c Vũ Văn Biểu, Phó Viện trưởng Viện 1 phát biểu

 

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng Viện 4 phát biểu

 

Đ/c Lê Song Lê, Phó Viện trưởng Viện 3 phát biểu

 

Đ/c Phạm văn Hòa, Viện trưởng Viện 4 phát biểu


Hội nghị cũng đã nghe ý kiến của các đ/c Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội giải đáp để tháo gỡ những vướng mắc thuộc lĩnh vực các đồng chí được giao phụ trách.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thành- Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội nhấn mạnh: Trong kỳ, tuy có biến động về công việc và biên chế, song với sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, VKSND cấp cao tại Hà Nội cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, cần khẩn trương khắc phục.


Đồng chí Viện trưởng yêu cầu: 6 tháng cuối năm 2019, Văn phòng và các viện nghiệp vụ cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu công tác theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác năm 2019 của VKSND cấp cao tại Hà Nội; sửa đổi, bổ sung một số quy định về thao tác cụ thể trong các quy trình, quy định của đơn vị để phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm, nhất là chỉ tiêu giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; kháng nghị, kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm. Chú trọng giải quyết tốt các vụ án tham nhũng, án trị an phức tạp, án có kháng cáo kêu oan; tăng cường phối hợp với Tòa án nhân dân cấp cao lên lịch xét xử để giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng, tránh hoãn đi hoãn lại nhiều lần.


Hoàn thành chuẩn bị tài liệu và tổ chức tốt hội nghị “Nhận diện những vi phạm phổ biến qua thực tiễn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng”; xây dựng tuyển tập“Thông báo rút kinh nghiệm, kiến nghị tổng hợp của của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao”; hoàn thành Đề tài cấp cơ sở  Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính thông qua các vụ án hủy, sửa của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc- Một số bài học kinh nghiệm và giải pháp kiến nghị”; mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tại đơn vị về kỹ năng giải quyết án, giải quyết đơn; hoàn thành kiểm tra VKS địa phương theo kế hoạch… Chuẩn bị tốt cho việc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020; hưởng ứng, phát động thực hiện các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành.

          Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của VKSND cấp cao tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp.


Tin và ảnh: Thái Hưng- Đình Đức


 

Tin liên quan:

Trang: 1/3
Chuyển đến: