Tin hoạt động Viện cấp cao

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tăng cường kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm án kinh doanh thương mại

(3/6/2019) | 0

Tháng 5/2019, Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động (Viện 4) thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tích cực nghiên cứu, phát hiện vi phạm, tham mưu cho Lãnh đạo Viện ban hành 03 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đề nghị hủy 04 bản án, quyết định kinh doanh thương mại để giải quyết lại ở cấp sơ thẩm


Một là, Quyết định kháng nghị tái thẩm số 04/KNTT-VC1-KDTM ngày 15/5/2019, đề nghị hủy Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2012/KDTMST ngày 24/5/2012 của Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội;


Hai là, Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 05/KNGĐT-VC1-KDTM ngày 15/5/2019, đề nghị hủy Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 03/2018/KDTM-PT ngày 06/6/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La và Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2017/KDTM-ST ngày 23/5/2017 của Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La;


Ba là, Quyết định kháng nghị tái thẩm số 06/KNTT-VC1-KDTM ngày 31/5/2019, đề nghị hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 06/2013/QĐST-KDTM, ngày 10/7/2013 của Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Công chức Viện 4 tập trung nghiên cứu, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

                                                      

                                                  Bài và ảnh: Diệu Nhân

                                                  Viện 4-VKSND cấp cao tại Hà Nội

Tin liên quan:

Trang: 1/3
Chuyển đến: