Tin hoạt động ngành kiểm sát

Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội với Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

(18/7/2022) | 0

Ngày 12/7/2022, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2022 với Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Quang Thành - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đại biểu đại diện các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Viện trưởng và Chánh Văn phòng của 28 đơn vị VKSND cấp tỉnh khu vực phía Bắc, cùng toàn thể công chức, người lao động của VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị


 

Đồng chí Vũ Quang Huy- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

tại Hà Nội trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Quang Huy- Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 của VKSND cấp cao tại Hà Nội và các VKSND cấp tỉnh, cấp huyện trong khu vực. Báo cáo đã đánh giá toàn diện các mặt công tác, chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất giải pháp để tăng cường quan hệ công tác của VKSND cấp cao với các VKSND cấp dưới trong khu vực. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, VKSND cấp cao tại Hà Nội và các đơn vị VKSND cấp tỉnh, cấp huyện trong khu vực đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời Chỉ thị công tác năm 2022 của Viện trưởng VKSND tối cao, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị chuyên đề về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các loại án như: Chỉ thị 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai; Chỉ thị 08/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 tăng cường công tác kháng nghị án hình sự: Chỉ thị 09/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng; Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm; Chỉ thị 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự… Các cấp kiểm sát trong khu vực đều xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm đột phá và tập trung thực hiện, qua 6 tháng triển khai thực hiện đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Lãnh đạo VKSND cấp cao và cấp tỉnh, cấp huyện trong Khu vực đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt cơ chế phân cấp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị. Đã sắp xếp, sử dụng hợp lý lực lượng cán bộ hiện có cho các lĩnh vực công tác của đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị và toàn thể công chức, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp làm việc. Do đó, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng các đơn vị trong Khu vực đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm. Đã thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, tập trung giải quyết tốt các vụ án phức tạp, trọng điểm, án dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; làm tốt công tác kháng nghị, kiến nghị thuộc thẩm quyền…


Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng,

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và thành tích đã đạt được của VKSND cấp cao tại Hà Nội và các VKSND cấp tỉnh, cấp huyện trong khu vực trong 6 tháng đầu năm 2022. Các đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai nhiều biện pháp, cách làm hay, qua đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Quốc Hội, của Ngành giao, đáp ứng yêu cầu quan trọng nhất là không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. VKSND cấp cao tại Hà Nội với vai trò là đơn vị cấp trên của VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện trong khu vực về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử cần tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa công tác “Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện”...

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu trong thời gian tới, VKSND các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của VKSND cấp cao và các quy chế nghiệp vụ của Ngành; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng cán bộ; Lãnh đạo các đơn vị có phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành sáng tạo, linh hoạt, phát huy tối đa năng lực, sở trường của lực lượng cán bộ hiện có; đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác. VKSND cấp cao tiếp tục chú trọng làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, công tác kháng nghị, kiến nghị, rút kinh nghiệm về nghiệp vụ theo thẩm quyền, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của VKSND địa phương trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, chủ động phối hợp với các Vụ nghiệp vụ và Vụ Pháp chế và quản lý khoa học VKSND tối cao thảo luận, thống nhất để giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho VKSND cấp dưới. Các VKSND cấp dưới cần chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, gửi bản án, quyết định của Tòa án cùng cấp về VKSND cấp cao...

 

Tiếp sau đó, Hội nghị đã tiến hành thảo luận về những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án trong từng lĩnh vực và về quan hệ công tác giữa VKSND cấp cao với VKSND cấp dưới. Để trên cơ sở đó có giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác của VKSND các cấp trong khu vực trong 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng,

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng- Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội nghị của VKSND cấp cao tại Hà Nội, ghi nhận những kết quả nổi bật của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2022, đặc biệt là công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND cấp dưới trong khu vực. Đồng chí yêu cầu VKSND cấp cao và các VKSND cấp tỉnh, cấp huyện khu vực phía Bắc nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao để triển khai, thực hiện tốt trong thời gian tới. Đồng thời, Đồng chí cũng lưu ý VKSND cấp cao cần tích cực hơn nữa trong việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc để kịp thời rút kinh nghiệm nghiệp vụ đối với VKSND cấp dưới. Về phía VKSND cấp dưới, cần chấp hành nghiêm Quy chế tổ chức và hoạt động của VKSND cấp cao, tích cực hơn trong việc thỉnh thị, báo cáo, trao đổi thông tin về nghiệp vụ với VKSND cấp cao.

  Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát biểu kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thành- Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao, ý kiến góp ý của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao và các ý kiến trao đổi, thảo luận, đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị. Sau Hội nghị, VKSND cấp cao tại Hà Nội sẽ tổng hợp các ý kiến và có thông báo trao đổi, giải đáp, đề xuất, kiến nghị các nội dung có liên quan đến cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của VKSND các cấp trong khu vực trong thời gian tới./.

 

Bài viết: Phạm Minh Huấn

                                                                                 Ảnh:  Nguyễn Đình Đức


Tin liên quan:

Trang: 1/2
Chuyển đến: