Tin hoạt động ngành kiểm sát

Đề cương tuyên truyền 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

(16/4/2020) | 0
Ngày 25/3/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Đề cương tuyên truyền 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020). Được Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền của Ngành cho phép (văn bản số 1207/VKSTC-T4 ngày 25/03/2020), Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội xin đăng tải toàn bộ nội dung Đề cương tuyên truyền để phổ biến tới bạn đọc. 

          Đ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIM SÁT NHÂN DÂN
(26/7/1960 - 26/7/2020)

Năm 2020, là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020).

Đây là dịp toàn ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn qua 60 năm xây dựng và phát triển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của ngành Kiểm sát nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ VI, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

 


Tin liên quan:

Trang: 1/2
Chuyển đến: