Tin hoạt động Viện cấp cao

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức Đại hội Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028

(30/3/2023) | 0

Ngày 29/3/2023, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức Đại hội Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028.


   Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Hữu Thanh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Về phía Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng VC1; đồng chí Phạm Thị Minh Yến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VC1 cùng các đồng chí lãnh đạo VC1 và toàn thể công đoàn viên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.Toàn cảnh Đại hội

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2023,  và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2023-2028.


Theo đó, trong nhiệm kỳ 2019-2023, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ mà các Nghị quyết Đại hội của các Công đoàn cấp trên đề ra. Ban Chấp hành Công đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động để thích ứng linh hoạt trong tình hình xã hội có nhiều thay đổi, có những biến động lớn về tình hình thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.


Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã chủ động phối hợp với đơn vị và các đoàn thể tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động công chức, người lao động tích cực tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; vận động đoàn viên tham gia xây dựng chính sách pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội luôn thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị. Trong đó tập trung tham gia, giám sát việc thực hiện các chế độ nâng bậc lương, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…Đã phối hợp cùng Lãnh đạo đơn vị nghiên cứu sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm tiết kiệm chi phí thường xuyên, nâng cao hiệu quả sử dụng Ngân sách, các nguồn thu để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động; tham gia xây dựng bảng tính chỉ tiêu về chuyên môn nghiệp vụ làm thước đo để đánh giá, bình bầu, xếp loại thi đua, khen thưởng hàng năm. Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên quan tâm cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị; công tác động viên thăm hỏi, trợ cấp khó khăn được thực hiện kịp thời. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển mạnh.


Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị phát động nhiều đợt thi đua, đồng thời tích cực hưởng ứng các đợt thi đua do Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động nhân các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước. Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức phát động thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân.


   Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội xác định đó là: Tổ chức tốt việc học tập, tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên; Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành được Đảng, Nhà nước và Quốc hội giao; Nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng các văn bản pháp luật, các quy trình, quy chế, quy định của đơn vị; Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân và Kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị đã đề ra.

Đồng chí Phạm Thị Minh Yến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng chí Phạm Thị Minh Yến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2023, góp phần vào thành tích chung của đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng cảm ơn sự quan tâm của Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao và mong Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong nhiệm kỳ mới tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Thị Minh Yến yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả đạt được; thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao; không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt đông; phát huy hơn nữa vị trí của công đoàn trong việc tuyên truyền, quản lý, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn cũng như đảm bảo quyền và lợi ích của đoàn viên.


Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao biểu dương công tác chuẩn bị Đại hội của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đã thực hiện đúng kế hoạch, trình tự theo quy định. Đồng chí đánh giá cao chất lượng các tham luận được trình bày tại Đại hội cũng như những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền và lợi ích của công chức, người lao động đã được Ban chấp hành Công đoàn quan tâm, nhiều hoạt động đã có kết quả thiết thực góp phần động viên công chức, người lao động tăng cường tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong đơn vị. Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã động viên cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động xã hội, tình nghĩa do Công đoàn cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát động.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, quan tâm hơn nữa quyền lợi vật chất và tinh thần của đoàn viên, đặc biệt là công tác nữ công; tăng cường hơn nữa vai trò, vị của Công đoàn trong việc tham gia giám sát, thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở…


Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, khoá 2, nhiệm kỳ 2023 - 2028.


Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đã thống nhất bầu 7 đồng chí đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, khoá 2, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng bầu 19 đồng chí đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.


Một số hình ảnh tại Đại hội:
Hoàng Long - Việt Lâm

Tin liên quan:

Trang: 1/8
Chuyển đến: