Tin hoạt động Viện cấp cao

Viện 2 - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội triển khai công tác kiểm sát năm 2022

(12/1/2022) | 0

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 và Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (VC1), ngày 10/01/2022, Viện Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình (Viện 2) thuộc VC1 đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Thành - Viện trưởng VC1 dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2021, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo VC1 và sự nỗ lực của tập thể cán bộ công chức trong đơn vị, Viện 2 đã được được một số thành tích tiêu biểu như sau: 

- Tỉ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã rút được hồ sơ chính tăng, đạt 85,7%, vượt 5,7% so với yêu cầu của Quốc hội và của Ngành.

- Tham mưu cho lãnh đạo VC1 ban hành 68 kháng nghị; 71 kiến nghị khắc phục vi phạm (vượt hơn 3,5 lần so với chỉ tiêu đề ra cho cả năm), số kiến nghị được tiếp thu đạt 100%;

Ban hành 25 thông báo rút kinh nghiệm (vượt 39% so với chỉ tiêu đăng ký), gồm 22 thông báo trong lĩnh vực dân sự, 01 hình sự, 02 hành chính.

- Tiến hành kiểm tra đối với 12  đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện, gồm: Viện kiểm sát các huyện Tam Nông, Thanh Thủy, Yên Lập, Thanh Sơn, thị xã Phú Thọ, thành phố Việt Trì của tỉnh Phú Thọ và các huyện: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Thạch An, Trùng Khánh, Quảng Hòa thành phố Cao Bằng của tỉnh Cao Bằng. Kết thúc kiểm tra đã ban hành kết luận đối với các đơn vị được kiểm tra và ban hành kiến nghị tổng hợp đến Chánh án TAND cấp huyện và TAND cấp tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy – Viện trưởng Viện 2 báo cáo kết quả công tác năm 2021

 

Với kết quả đã đạt được, năm 2021 Viện 2 được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Viện 2, đồng chí Trần Thị Ngọc –  Phó Viện trưởng đã trình bày dự thảo Chương trình công tác kiểm sát năm 2022 của đơn vị. Theo đó, Viện 2 xác định nhiệm vụ công tác đột phá năm 2022 của đơn vị là:  Tăng cường số lượng và chất lượng kháng nghị, tăng cường kiểm tra Viện kiểm sát cấp huyện, coi đây là nhiệm vụ đột phá năm 2022”.


 

Đ/c Trần Thị Ngọc – Phó Viện trưởng Viện 2 trình bày dự thảo Chương trình công tác kiểm sát năm 2022

Tại phần tham luận, các đại biểu tham dự Hội nghị đã sôi nổi thảo luận, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác năm 2021 của Viện 2 và nêu một số giải pháp nâng cao hiệu quả công việc như: Phối hợp với Văn phòng VC1 trong công tác phân loại và xử lý đơn thư, đẩy mạnh công tác phối hợp với Viện kiểm sát địa phương để kịp thời phát hiện vi phạm, nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị phúc thẩm; đề nghị lãnh đạo VC1 sớm kiện toàn lãnh đạo cấp phòng, ổn định nhân sự, mở các lớp tập huấn tại chỗ nhằm tăng thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn cho các cán bộ, công chức trong đơn vị, nhất là đối với cán bộ trẻ.


 

Đ/c Lã Thị Tú Anh – Phó Viện trưởng Viện 2 phát biểu tham luận về công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm


Đ/c Trần Thị Minh Ngọc – Trưởng phòng kiểm sát án phúc thẩm phát biểu tham luận về công tác giải quyết án phúc thẩm


 

Đ/c Trần Trà Giang – Kiểm sát viên trung cấp phát biểu tham luận nêu những khó khăn trong công tác thụ lý đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

 

                Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thành - Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2021 của Viện 2 và ghi nhận sự cố gắng của các cán bộ công chức trong đơn vị. Để phát huy các kết quả đạt được và hạn chế những thiếu sót đã chỉ ra, trong năm 2022, Viện 2 cần củng cố, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo Viện 2 và lãnh đạo các phòng trực thuộc trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành trong đơn vị để nâng cao hiệu quả công việc. 

Đ/c Nguyễn Quang Thành – Viện trưởng VC1 phát biểu, chỉ đạo hội nghị

 

                Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức Viện 2, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy –  Viện trưởng Viện 2 đã nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội. Tập thể cán bộ, công chức Viện 2 xin hứa sẽ luôn đoàn kết, cố gắng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đã đề ra.

Toàn cảnh hội nghị

  Bài: Lê Thùy Linh

                                                                                                                Ảnh: Bùi Xuân Hùng

 

Tin liên quan:

Trang: 1/6
Chuyển đến: