Tin hoạt động Viện cấp cao

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp bộ

(23/12/2021) | 0

Ngày 15/12/2021, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp chính thức kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp bộ: “Đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng qua thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao - Thực trạng và giải pháp”. Đề tài do đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội làm Chủ nhiệm; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện.


Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài nêu trên có 07 thành viên, do Tiến sỹ Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao là Chủ tịch Hội đồng; Thạc sỹ Nguyễn Thị Phương- Giám đốc Ban Pháp chế Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Phó Chủ nhiệm CLB Pháp chế Hiệp hội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ vai trò Phản biện 1; Tiến sỹ Lại Viết Quang - Vụ trưởng Vụ 7 VKSND tối cao giữ vai trò Phản biện 2...  


Thành viên Hội đồng nghiệm thu Đề tài phát biểu ý kiến nhận xét, đánh giá


Tại buổi nghiệm thu Đề tài, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Viện trưởng Viện 2 VKSND cấp cao tại Hà Nội - Thư ký khoa học của Đề tài thay mặt nhóm soạn thảo trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu và các kết quả đã đạt được của Đề tài. Tiếp đó, các thành viên Hội đồng nghiệm thu phát biểu ý kiến nhận xét, đánh giá và Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu, phát biểu ý kiến giải trình, làm rõ thêm một số nội dung có thắc mắc của các thành viên Hội đồng.


Đồng chí Nguyễn Quang Dũng – Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận


Trên cơ sở xem xét các ý kiến đã phát biểu, đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đề tài khoa học cấp bộ “Đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng qua thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao - Thực trạng và giải pháp” do Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội chủ trì thực hiện là Đề tài có chất lượng cao, đáp ứng được các mục tiêu đề ra, sản phẩm đạt được có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Kết quả đạt được của Đề tài đã giúp ngành ngân hàng, các cơ quan tư pháp và các cơ quan hữu quan khác nhận diện rõ hơn về các vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng cũng như các biện pháp, giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa vi phạm, tội phạm xảy ra trong lĩnh vực này. Đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo có giá trị cho các cơ sở đào tạo trong và ngoài ngành Kiểm sát, các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, sinh viên, học viên quan tâm đến lĩnh vực này; là cơ sở để đề ra các giải pháp, yêu cầu trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, xảy ra trong hoạt động ngân hàng, có ý nghĩa thiết thực đối với các Kiểm sát viên, kiểm tra viên và các chức danh tư pháp khác trong tác nghiệp thực hiện nhiệm vụ…

Sau đó, Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu đánh giá, xếp loại dối với Đề tài, kết quả: 100% số phiếu của các thành viên Hội đồng (7/7) đều thống nhất xếp loại “Xuất sắc” đối với Đề tài khoa học cấp bộ “Đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng qua thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao - Thực trạng và giải pháp” của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.


Bài và ảnh: Tăng Thị Thu Bắc


 

Tin liên quan:

Trang: 1/6
Chuyển đến: