Tin hoạt động Viện cấp cao

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

(7/7/2021) | 0

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH - VKSTC ngày 12/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, sáng ngày 06/7/2021 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội chủ trì Hội nghị. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.


Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng: Phạm Thị Minh Yến, Phạm Quốc Khánh, Phạm Văn Hòa, Vũ Quang Huy; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các Viện nghiệp vụ, các Kiểm sát viên cao cấp và Kiểm tra viên cao cấp của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.


Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Quang Huy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (VC1). Theo đó, ngay từ đầu năm công tác, căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 và các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp, VC1 đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác, xác định rõ các chỉ tiêu công tác cũng như những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Đơn vị trong năm 2021. Qua 6 tháng thực hiện, đã đạt được những kết quả như sau:

Thụ lý 2.618 vụ án phúc thẩm các loại (tăng 341 vụ = 115% so với cùng kỳ năm 2020), đã giải quyết 1.021 vụ (đạt tỷ lệ 38,9%); thụ lý 183 vụ án giám đốc thẩm, tái thẩm các loại, đã giải quyết 105 vụ (đạt tỷ lệ 57,4 %).

Trong kỳ, VC1 đã tiếp nhận và kiểm sát 2.246 bản án, quyết định sơ thẩm cấp tỉnh; 2.200 bản án, quyết định phúc thẩm của toà án cấp tỉnh; 6306 bán án, quyết định sơ thẩm của Toà án cấp huyện và 771 bản án, quyết định phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội;

Đã tiếp 459 lượt công dân, thụ lý 1.473 đơn/1.036 việc đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Đã giải quyết 609 đơn/ 423 việc.

Thông qua công tác kiểm sát bản án, quyết định, nghiên cứu hồ sơ và tham gia các phiên toà phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các loại án (hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động…),  VC1 đã phát hiện được nhiều bản án, quyết định của toà án địa phương và Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có thiếu sót, vi phạm. Đã tổng hợp và ban hành được 19 kháng nghị phúc thẩm, 55 kháng nghị giám đốc thẩm và tái thẩm, 35 kiến nghị và 29 thông báo rút kinh nghiệm để yêu cầu khắc phục và phòng ngừa vi phạm…Đồng thời đã báo cáo đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét kháng nghị giám đốc thẩm đối với 42 bản án, quyết định có vi phạm.    

Bên cạnh công tác kiểm sát bản án, quyết định, giải quyết án, giải quyết đơn theo thẩm quyền, VC1 còn thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn, giải đáp và hướng dẫn áp dụng pháp luật vào giải quyết các vụ, việc cụ thể. Đã ban hành văn bản trả lời 100% các vụ, việc do viện kiểm sát địa phương thỉnh thị về đường lối giải quyết vụ án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết án của các địa phương trong khu vực. Đơn vị đã thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các trang thiết bị, phương tiện, kinh phí được cấp, phục vụ có hiệu quả cho công tác của Đơn vị.

Sau nghe Báo cáo, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đánh giá, tập trung vào những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót, những khó khăn khó khăn vướng mắc trong từng lĩnh vực công tác, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục; xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm cho 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng

Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá cao những kết quả đạt được của VC1 trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức VC1 phát huy thành tích đạt được, đoàn kết, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, khắc phục những khó khăn trong điều kiện dịch bệnh covid vẫn diễn biến phức tạp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu của đơn vị trong 6 tháng cuối năm. Tích cực nghiên cứu, phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị khắc phục. Nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị để khẳng định vai trò, vị trí của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay.


 

Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại

Hà Nội tiếp thu ý kiến chỉ đạo và  kết luận Hội nghị 

 

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Quang Thành- Viện trưởng VC1 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao và cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao đối với Đơn vị. Đồng thời, đồng chí cũng kết luận, nhấn mạnh những nội dung công việc đơn vị cần tập trung hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2021 như sau: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu công tác theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra. Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu về kháng nghị, kiến nghị, giải quyết đơn GĐT, TT; chú trọng nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, phức tạp; tiếp tục tổ chức các phiên toà rút kinh nghiệm đảm bảo chất lượng; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tại chỗ; tăng cường kiểm tra đối với VKS cấp tỉnh về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; kiểm tra đối với VKS cấp huyện về công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án cùng cấp; tiếp tục duy trì theo dõi, tổng hợp vi phạm trong hoạt động tư pháp để ban hành kháng nghị, kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm và tổng hợp xây dựng chuyên đề nghiệp vụ;…Đồng chí đề nghị Văn phòng và các Viện nghiệp vụ tăng cường kỷ luật nghiệp vụ và kỷ luật nội vụ; phát huy năng lực, trách nhiệm của từng cán bộ công chức đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong điều kiện khó khăn vì thiếu biên chế hiện nay./.


Bài và ảnh: Thu Bắc (VP)


 

Tin liên quan:

Trang: 1/6
Chuyển đến: