Tin hoạt động Viện cấp cao

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp cơ sở

(3/12/2019) | 0

Trên cơ sở kết quả Hội nghị rút kinh nghiệm từ thực tiễn công tác kiểm sát giải quyết án hành chính do VKSND cấp cao tại Hà Nội tổ chức năm 2018, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã triển khai nghiên cứu, thực hiện Đề tài khoa học cấp cơ sở Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính thông qua các vụ án hủy, sửa thuộc khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc- Một số bài học kinh nghiệm và giải pháp, kiến nghị”, theo quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao. Chủ nhiệm Đề tài là Tiến sĩ Nguyễn Quang Thành - Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội và các thành viên là một số Kiểm sát viên có kinh nghiệm của Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Ngày 02/12/2019, Hội đồng nghiệm thu đề tài VKSND tối cao (do Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học làm Chủ tịch Hội đồng) đã nghe Ban Chủ nhiệm Đề tài báo cáo về kết quả nghiên cứu, thực hiện Đề tài và đề nghị xem xét, nghiệm thu đối với Đề tài.

 Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu Đề tài, đồng chí Lê Song Lê -Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và nội dung cơ bản của Đề tài. Theo đó, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã kết hợp các phương pháp như: Trực tiếp nghiên cứu trên 200 hồ sơ các vụ án hành chính bị hủy, sửa theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; đặt bài viết chuyên đề của một số “chuyên gia” trong Ngành về lĩnh vực giải quyết án hành chính; điều tra xã hội học (phiếu xin ý kiến) về một số khó khăn, vướng mắc, giải pháp…Từ đó nội dung của Đề tài đã phân tích, làm sáng tỏ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của các cơ quan tiến hành tố tụng và nêu ra một số bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong thời gian tới.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài VKSND tối cao đã phát biểu ý kiến phản biện về kết quả nghiên cứu Đề tài và thống nhất nhận xét Ban Chủ nhiệm Đề tài đã thực hiện nghiên cứu, xây dựng Đề tài rất công phu, bám sát mục tiêu và yêu cầu đề ra. Nội dung Đề tài có giá trị ứng dụng trong thực tiễn và tham khảo để nghiên cứu, giảng dạy, học tập ở các cơ sở đào tạo về pháp luật, về nghiệp vụ công tác kiểm sát. Đồng thời, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cũng đóng góp ý kiến bổ sung, làm rõ hơn về một số kiến nghị, đề xuất trong Đề tài.

Phát biểu kết luận, Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Chi, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện Đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, các đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của Đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.

Căn cứ quy định của Ngành về chấm điểm và đánh giá xếp loại Đề tài khoa học, Hội đồng nghiệm thu đề tài VKSND tối cao đã thống nhất xếp loại Đề tài khoa học cấp cơ sở Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính thông qua các vụ án hủy, sửa thuộc khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc- Một số bài học kinh nghiệm và giải pháp, kiến nghị” do VKSND cấp cao tại Hà Nội thực hiện đạt loại xuất sắc./.

 

Bài viết: Văn Tuyến- Huy Hải

Tin liên quan:

Trang: 1/3
Chuyển đến: