Tin hoạt động Viện cấp cao

Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân tại Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội

(4/10/2019) | 0

Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đón tiếp, để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đồng thời hướng dẫn, giải thích cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Một buổi tiếp công dân của Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội


Tiếp công dân cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và cần thiết của các cơ quan nhà nước nói chung và của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nói riêng. Đây là cầu nối trực tiếp, hữu hiệu nhất để người dân thực hiện các quyền hiến định của mình. Thông qua tiếp dân, cán bộ lãnh đạo nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc trong nhân dân.


Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và tạo mọi điều kiện thuận lợi (về điều kiện vật chất, kỹ thuật, phương tiện, thực hiện chế độ đặc thù, trụ sở, con người...) của Đảng ủy, Viện trưởng cùng ban Lãnh đạo Viện, công tác tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã nâng cao chất lượng, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tích cực.Cụ thể trong 3 năm 2017, 2018 và 9 tháng năm 2019, đã tiếp, giải thích, hướng dẫn  cho 2.246 lượt công dân đến khiếu nại. và khiếu nại đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Đã nhận hàng nghìn đơn khiếu nại đề nghị xem xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục GĐT,TT và các đơn tố cáo, kiến nghị phản ánh khác. Bộ phận tiếp công dân có nhiều đổi mới trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giải thích đầy đủ các quy định của pháp luật, hướng dẫn kỹ cho người dân theo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời thông báo và cung cấp văn bản về kết quả giải quyết đơn cho đương sự khi có yêu cầu tại buổi tiếp. Niêm yết về thời gian Lãnh đạo Viện tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân cho công dân biết. Tổ chức các buổi Lãnh đạo Viện trực tiếp tiếp công dân đảm bảo chất lượng, an toàn, thuận lợi, được công dân cảm ơn, khen ngợi và tin tưởng.


Măc dù vậy, trong  tình hình khiếu nại, tố cáo còn diễn biến phức tạp, công tác tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội còn một số khó khăn như: Quy định của pháp luật nhiều việc còn chưa rõ ràng. Có những trường hợp người dân đến nộp đơn nhưng chưa rõ đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan nào giải quyết (các quyết định giải quyết khiếu nại của Tòa án địa phương, Tòa án cấp cao, trả lời không kháng nghị của VKS cấp cao)… Từ đó dẫn đến còn xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giải quyết giữa các đơn vị trong lúc người dân mong muốn những vấn đề của mình sớm được giải quyết.


Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội chưa có trụ sở riêng còn tiếp công dân ngay sát với vị trí tiếp dân của VKSND tối cao và Cục điều tra. Không có hệ thống cách ngăn kín, nên tiếng ồn từ 2 đơn vị này ảnh hưởng rất lớn đến việc giao tiếp, giải thích, hướng dẫn, ghi chép ý kiến của công dân. Người dân gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận ý kiến, hướng dẫn hoặc bị phân tâm trong trình bày và trả lời  của cán bộ Tiếp dân… Một vài trang thiết bị của Phòng tiếp công dân còn chưa đáp ứng kịp (điện thoại bàn). Công tác an ninh trật tự cho tiếp công dân chưa thực sự đảm bảo nhất là đối với một vài phần tử quá khích, lợi dụng các buổi tiếp công dân, đặc biệt những buổi do lãnh đạo trực tiếp tiếp công dân để quấy rối hoặc đưa ra những đòi hỏi quá đáng, phi lý…kéo đông người đến nơi tiếp công dân (của VKSND tối cao) gây mất trật tự an ninh công cộng …còn chưa được xử lý triệt để.


Đội ngũ làm công tác tiếp dân còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Cán bộ tiếp dân thực hiện nhiệm vụ chưa được qua đào tạo các kỹ năng chuyên biệt trong lĩnh vực công tác. Đối với cán bộ tiếp công dân ngoài việc nắm rõ các quy định của pháp luật cần được trang bị các kỹ năng riêng biệt khác.


Phòng xử lý đơn VKSND cấp cao tại Hà Nội

Để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đáp ứng yêu cầu kế hoạch công tác năm 2019 của Lãnh đạo Viện và yêu cải cải cách tư pháp hạn chế mức thấp nhất tình trạng bức xúc, khiếu kiện đông người… Phòng tiếp dân và xử lý đơn kiến nghị như sau:

 

   - VKSND tối cao cần tổ chức tập huấn về kỹ năng tiếp công dân cho cán bộ làm công tác tiếp công dân; hằng năm có tổng hợp, tổng kết rút kinh nghiệm toàn ngành về công tác tiếp công dân.Kịp thời hướng dẫn áp dụng pháp luật một cách đầy đủ và thống nhất trong Ngành và phối hợp đối với các ban ngành khác trong việc phân định rõ thẩm quyền giải quyết, tránh việc đùn đẩy hoặc chuyển đơn không đúng thẩm quyền gây mất thời gian cũng nhưng công sức của người nộp đơn.

 

- Sớm có trụ sở tiếp công dân riêng biệt, có địa chỉ rõ ràng, cắm biển báo, biển chỉ dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đặc biệt là nhân dân vùng sâu vùng xa đến khiếu nại. Bên cạnh đó cũng đáp ứng nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất và sự an toàn trong các buổi tiếp công dân của Lãnh đạo Viện.


- Tăng cường đối thoại với nhân dân, tổ chức thường xuyên các buổi tiếp công dân của Lãnh đạo viện và của các Kiểm sát viên được phân công giải quyết. Đối với những buổi Lãnh đạo tiếp công dân cần được thông báo sớm và rộng rãi  như  tại phòng tiếp dân, qua website của đơn vị để công dân được biết, nhất là công dân ở các tỉnh, địa bàn xa. Thực tế, phần lớn công dân đi nộp đơn luôn mong muốn được gặp lãnh đạo Viện hoặc cán bộ được phân công giải quyết để trình bày những nội dung những vấn đề mà ở cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm chưa được làm rõ hoặc họ chưa được trình bày. Làm tốt và thường xuyên việc này sẽ góp phần giảm bớt bức xúc kéo dài của người dân, tạo niềm tin cho người dân đối với ngành Kiểm sát, mặt khác còn giúp cán bộ, kiểm sát viên được phân công nghiên cứu giải quyết án được tiếp cận nhiều hơn những gì thể hiện trong hồ sơ do cấp sơ thẩm, phúc thẩm thu thập, giúp việc giải quyết được toàn diện, khách quan và công bằng.

- Đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nhiệt tình, nghiêm túc với nhiệm vụ được giao, không ngừng trau dồi kiến thức pháp luật để hướng dẫn, giải thích cho người dân.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, thái độ, hành vi xử sự đúng mực. Bên cạnh đó cũng cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ. Tổ chức các buổi tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tiếp công dân trong và ngoài Ngành. 

Bài: Trần Quang Đạt

Ảnh: Thái Hưng


 

Tin liên quan:

Trang: 1/3
Chuyển đến: