Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng nay (15/9/2021), tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối 138 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các quân khu, quân chủng, binh chủng, bộ tư lệnh và các đơn vị tương đương thuộc Bộ Quốc phòng.
Thế hệ mới - cội nguồn xưa Thế hệ mới - cội nguồn xưa

VKSND cấp cao tại Hà Nội, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng và VKSND cấp cao tại TPHCM, do Viện KSND cấp cao tại Hà Nội chủ trì tổ chức như là sự báo công, tri ân, tưởng nhớ đến sự hy sinh của các anh hùng Liệt sĩ, tô thắm cho truyền thống vẻ vang của các thế hệ người Việt Nam qua các thời kỳ kháng chiến, dựng xây tổ quốc.