Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW
và Chỉ thị số 33-CT/TW làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao
Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW và Chỉ thị số 33-CT/TW làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao

Ngày 30/9/2019, Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Một số điểm mới đáng chú ý của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 Một số điểm mới đáng chú ý của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019

Sáng 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 với 90,06% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, với rất nhiều nội dung liên quan mật thiết đến người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp (DN) như: Thời giờ làm việc bình thường, làm thêm giờ, tuổi nghỉ hưu... Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Dưới đây là một số điểm mới đáng chú ý của Bộ luật này:
“Người gỡ nút thắt về đơn” của VKSND cấp cao tại Hà Nội “Người gỡ nút thắt về đơn” của VKSND cấp cao tại Hà Nội

(BVPL) - Nhiều năm qua, Kiểm sát viên Nguyễn Thái Hưng đã chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện xuất sắc công tác tiếp công dân và xử lý đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Nhiều đồng nghiệp gọi đùa anh là “Người gỡ nút thắt về đơn” của VKSND cấp cao tại Hà Nội (Viện cấp cao 1).